Salderen in de wet

Het salderen is wettelijk vastgelegd, en wordt uitgevoerd op de jaarafrekening door uw energieleverancier. In artikel 31 C van de Elektriciteitswet valt te lezen dat de teruglevering van energie onbeperkt gesaldeerd moet worden met het verbruik uit het net. Is de teruglevering hoger dan het verbruik uit het net, dan ontvangt u hiervoor een ‘redelijke vergoeding’. Deze vergoeding is bij elke energieleverancier verschillend.

Enkeltarief of dubbeltarief

In het contract met uw energieleverancier wordt afgestemd met welk tarief wordt afgerekend. Als u energie opwekt kan het uitmaken of u dubbel- of enkeltarief heeft afgesproken. Bij enkeltarief wordt alle teruglevering en verbruik in hetzelfde tarief afgerekend. Deze situatie is dus duidelijk, maar hoe gaat dit bij dubbeltarief? Bij dubbeltarief kan het voorkomen dat in het hoge tarief de afgenomen stroom lager uitvalt dan de teruglevering. Andersom geldt dit in het lage tarief, waar de afgenomen stroom dan hoger uitvalt dan teruglevering. Wat houdt dit in nadat uw verbruik gesaldeerd is?

De elektriciteitswet is onduidelijk over het omgaan met deze situatie. Echter wordt in de Wet belastingen op milieugrondslag, Artikel 50, Lid 2 het volgende geschreven.

“Indien de verbruiker, bedoeld in het eerste lid, via een aansluiting elektriciteit op het distributienet heeft ingevoed ter zake waarvan artikel 31c, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 wordt toegepast, is het eerste lid van toepassing op het positieve saldo van de via de aansluiting geleverde elektriciteit minus de via de aansluiting ingevoede elektriciteit.”

Hierin wordt geen verschil gemaakt tussen hoog of laag tarief, maar gesteld dat de energieleverancier de totale teruglevering moet salderen met het verbruik uit het net.

Energieleverancier

In de praktijk salderen energieleveranciers het restant van teruglevering in het  hoge tarief ook gewoon met de afname van energie in het lage tarief. Informeer voor de zekerheid altijd bij uw energieleverancier hoe zij omgaat met deze situatie. Het tarief kunt u eventueel gemakkelijk wijzigen bij uw energieleverancier, en behoeft geen fysieke aanpassing op de meter.

Rekenvoorbeeld

(1) Verbruik laag tarief: 2500 kWh
(2) Verbruik hoog tarief: 1000 kWh
(3) Teruglevering laag tarief: 1200 kWh
(4) Teruglevering hoog tarief: 1500 kWh

2500 kWh (1) – 1200 kWh (3) = 1300 kWh (verbruik uit het net over laag tarief)
1000 kWh (2) – 1500 kWh (4) = -500 kWh (teruglevering aan het net over hoog tarief)

De energieleveranciers salderen de overige teruglevering hoog tarief (500 kWh) met het overige verbruik laag tarief (1300 kWh). Per saldo zou u dus nog 800 kWh moeten betalen in het lage tarief.

Meer over de salderingsregeling en zonnepanelen

11 reacties op “De wereld van salderen”

 1. Jan

  De slimme meter wordt draadloos uitgelezen via het mobiele telefoon netwerk (en dus niet via de stroomkabel zoals velen denken). Wie om privacy- of andere redenen dit niet wil, kan de meter in aluminiumfolie wikkelen zodat de ingebouwde zender niet werkt.

 2. Luuck van den Berg

  Als je er voor zorgt dat je NIET meer opwekt dan je gebruikt betaal je gewoon voor wat je uiteindelijk hebt afgenomen. De opgewekte zonne energie heb je dan geheel benut en daar krijg je ook niets voor terug. Je betaalt gewoon veel minder.
  Bij een oude meter kun je niet eens zien wat je zelf hebt opgewekt op deze meter. Je neemt gewoon minder af.
  De vraag is dus of je wel een slimme meter moet installeren?

 3. Hans Kingma

  Het alleenrecht op geweld lijkt me niet alleen logisch maar ook wenselijk ! Met je laatste opmerking ben ik het wel eens.

 4. Albert Rieks

  Bij electrabel zit ik nog steeds te wachten op het jaar overzicht de boel niet goed voormekaar daar …

 5. Gerard Pelzers

  De zon wordt door iedereen gebruikt. Je hebt zonlicht op je huid nodig om gezond te blijven en niet kostbaar vitamine te kopen. Je hebt zon nodig om wat te kweken en te telen in plaats van te kopen voor eigen gebruik. Al die energie is onbelast. Nu gaan we van zonlicht electriciteit maken en gebruiken en dan moet er belasting betaald worden??? De overheid heeft al het recht op geweld zich helemaal toege-eigend gaat dit straks ook gelden voor de zon?? Hoe kun je milieubewuste investeringen beter om zeep helpen.

 6. vossen

  Beste Zonnefuut. Het jaartal “In 2017 wordt de huidige salderingsregeling geëvalueerd.” dat je noemt is alweer achterhaald! Jammer dat je de verkeerde datum noemt. Het is namelijk 2020!

 7. Robert de Jonge

  Direct verbruikte zonne-energie wordt niet gemeten / geregistreerd door een slimme meter. Alleen het netto verbruik of teruglevering (afhankelijk van de zonnestroom op dat moment) wordt geregistreerd. Over dit deel zul je nimmer (energie)belasting betalen.

 8. ColmZon

  Dit is een reactie van Eneco (forum Eneco):

  “In 2017 wordt de huidige salderingsregeling geëvalueerd. Mocht het tot aanpassing komen dan zal er voor bestaande situaties een overgangsregeling komen van minstens 4 jaar (dus tot 2021).

  Zie onderstaande quote van de minister uit het wetgevingsoverleg:
  “We zullen pas over vier jaar bekijken wat ermee [RV: de salderingsregeling] gaat gebeuren. Als we vervolgens een andere regeling invoeren, wat goed denkbaar is, zullen we voor die nieuwe regeling een goede overgangsperiode invoeren. Hoe lang die periode wordt, zullen we op dat moment bekijken op grond van de omstandigheden die dan gelden. Ik kan die omstandigheden nu niet overzien, maar ik ben van mening dat een overgangsperiode van vier jaar, nadat we eerst vier jaar de zaak ongewijzigd hebben gelaten, redelijk is. Het kan echter ook goed zijn dat de periode iets langer wordt, zoals in een ander overleg met de Kamer aan de orde is geweest.”

  Volgens de minister kan de overgangsregeling ook langer zijn, bijvoorbeeld gelijk aan de 10 jaar termijn voor het verlaagde EB-tarief bij coöperaties.

  Dat de salderingsregeling op lange termijn aangepast gaat worden lijkt politiek en economisch onvermijdelijk.
  Maar ook dan zal zelf-opgewekte duurzame elektriciteit die direct wordt verbruikt (“de was doen als de zon schijnt”) zeer waarschijnlijk onder de vrijstelling van de energiebelasting blijven vallen.
  Bovendien biedt een aanpassing van de salderingsregeling ook kansen voor de verdere ontwikkeling van smart grids en demand side respons bij kleinverbruikers”.

 9. Mia

  @Frans, Is het niet zo dat Minister Kamp dit pas gaat herzien in 2017? En dat de eventuele wijziging dan per 2020 wordt ingevoerd?

 10. Frans Dijkstra

  Dit wist ik wel. Maar weten jullie ook, dat minister Kamp van plan is de saldering af te schaffen omdat deze niet meer ‘houdbaar’ zou zijn? Als hij zijn zin krijgt, dan moet over alle stroom die van het net wordt afgenomen energiebelasting en btw worden betaald, en krijg je voor de terug geleverde stroom alleen maar de kale stroomprijs vergoed. Zeg maar dag met je handje tegen het rendement op je investering!!!

 11. Marij Knops

  ik heb een enkele meter, saldering werkt prima bij Energiedirect.nl

Geef een reactie