afbouw salderingsregeling

| 25 november 2019 – ZEP Nieuws |

Op 28 oktober werd het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling mogelijk maakt gepubliceerd. Via een consultatieperiode van 4 weken konden belangstellenden hun mening geven over het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel maakt afbouw mogelijk

Het wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag, zodat de afbouw van de salderingsregeling vanaf 1 januari 2023 kan worden gestart. Daarnaast introduceert het wetsvoorstel ook een verplichting voor kleinverbruikers om een meter in de meterkast te hebben die de afname én teruglevering apart kan registeren.

Afbouw salderingsregeling 11% per jaar

De afbouw van de salderingsregeling betekent dat kleinverbruikers straks niet meer de volledige teruglevering mogen salderen tegen de afname van elektriciteit uit het net. Vanaf 2023 mag er nog slechts een percentage van de teruglevering worden verrekend me de afname. Dit percentage wordt jaarlijks met 11% afgebouwd naar 0% op 1 januari 2030. Voor het niet-gesaldeerde percentage moet de energieleverancier nu nog een “redelijke” vergoeding betalen aan de kleinverbruiker.

Ondergrens terugleververgoeding

Om de kleinverbruiker te beschermen gaat minister Wiebes straks een ondergrens instellen voor de terugleververgoeding die de energieleverancier minimaal moet betalen. Wiebes verwacht dat er richting 2030 geleidelijk meer marktwerking zal ontstaan, waardoor energieleveranciers met elkaar gaan concurreren en de hoogte van de terugleververgoeding marktconform zal zijn.

Slechts 66 reacties op wetsvoorstel

De consultatieperiode eindigde op 25 november en leverde totaal 66 reacties op van instanties, bedrijven en burgers. Vooral bij de burgers leeft de vraagt hoe eerlijk de afbouw van de salderingsregeling eigenlijk is. In de eerste helft van 2020 zal het wetsvoorstel in de Tweede Kamer worden besproken.

Bron: Overheid.nl

Dossier:

Salderen

Deel deze pagina:

14 reacties op “Consultatieperiode wetsvoorstel afbouw salderingsregeling afgelopen”

 1. J.J. Berkvens

  Aangezien ik gedurende 15 jaar (vanaf 1-01-2009) subsidie ontvang i.v.m. de aanschaf van zonnepanelen in 2008, en inmiddels ook nog de destijds betaalde BTW over de aankoop heb terugontvangen, kan ik moeilijk bezwaar maken tegen de afbouw van de afbouw van de saldering.
  Voor anderen kan ik mij indenken dat zij meer problemen hebben met de afbouw van de salderingsregeling.
  Een redelijke beloning voor het nemen van initiatief in deze lijkt mij zeer rechtvaardig.

  • DFL

   Vandaag aangemeld als fora lid.
   Ik ben wel eens met de inhoud van dhr J.J. Berkvens.

   Mijn opvatting geld nog steeds en zal niet veranderen mits de Zon verdwijn overnacht naar een andere stelsel in de heelal.

   Wat betreft de Salderingsregeling, dat is een motiverend steuntje en als boost, een tijdelijk voordeel, daar begrijp ik volledig en rijk worden van die extra mooi meegenomen “centjes” maakte geen individu een miljonair van.

   Ik ging er vanuit met mijn eerste aanleg van 9x Exasun glas op glas panelen van 280Wp elk, en kort daarna, 21x Solarpower @330Wp, gewoon als minimaal behoefte om zoveel mogelijk, onafhankelijk te koesteren om Nul-op-NUL te behalen. Was niet gelukt… niet met die amper aantal op het dak en zeker niet voldoende afgezien de lauwe verschijning van de zonneschijn in NL.

   Dus, het moet “meer” laten liggen maar ruimte on het dak blijf beperkt.

   Dat was bijna drie jaar geleden. Inmiddels, ontving ik een bescheiden terug betaling van Energie leverancier, geen reden om te klagen nor zeuren maar… het kon véél beter uiteraard.

   Heeft net een andere woning gekocht en daar plaatst ik 42x panelen van Solarwatt @310Wp elk. Ik zie nog ruimte genoeg op mijn dak tot 58x nog te plaatsen zodra de salderingsregeling ten einde in zicht naderde, zeker en vast.

   Ook als mijn huidige verbruik ligt rond de 45%-55% verbruik van geleverde stroom.

   Het perceptie hier met betrekking overvloed van ongebruikt energie, staat op basis van meer dan voldoende reserve en gewekte energie die ik recht op heb via mijn panelen te compenseren tijdens de kille maanden, winter inbegrepen. Daar zit mijn opvatting van volledig onafhankelijk te houden van de toch aangesloten acvount met de energie leverencier.

   Meer in voorraad heb ik hier baat bij… daar is het gerustelling hoger dan de aanschaafkosten enz.

   Ook als de salderings regeling gisteren en vooor goed wordt opgeheven… dit is wat ik wil behalen, eigen energie om zo snel zelf te wekken en terwijl nu nog betaalbaar blijft met de aanschaaf.

 2. H.Crop

  De Overheid heeft nu gedachten om de gasprijs voor de burger te verhogen en dan het elektriciteitstarief te verlagen.
  Daarmee wordt het moelijker of zelfs onmogelijk om de investering in zonnepanelen terug te verdienen.
  De Overheid ontmoedigt daarmee het investeren in zonnepanelen.
  De terugverdientijd is nu ca. 5 jaar.
  Als je eerder verhuist of de opbrengst wat tegen valt dan wordt de investering in zonnepanelen onrendabel.
  Dus die 5 jaar lijkt me een redelijke termijn waaraan de Overheid zou moeten vast houden, ongeacht een complexe minimale terug levering.

 3. Hans Laan

  Bijna alle electriciteitsmeters hebben dag en nachtstroom.
  Ik heb altijd begrepen dat dit was om burgers te stimuleren overdag minder stroom te gebruiken.

  Nu zonnestroom ruim voorhanden is, zou er dus een “de zon schijnt” tarief gewenst zijn.
  De salderingsregeling is niet uit leggen, dit doet niets met de waarde en verlaagt alleen de opbrengst. Als Nederland groter zou zijn, of wanneer Europese netten op elkaar aangesloten zijn kan een zonig del eenvoudig een schaduwdeel van stroom voorrzien.
  Wat iedereen kan begrijpen is dat alleen een vergoeding wordt gegeven voor de waarde van de geleverde stroom. Die waarde wordt echter bepaald door infrastructurele keuzes, zoals slimme opslag van energie en flexibele productie naar behoefte.
  Met slimme opslag valt de meeste winst te behalen, dan zou iemand immers zelf overdag zijn eigen nachtstroom kunnen opwekken. Ook wordt daarmee flexibele productie eenvoudiger.

  Saldering bereikt vooral dat de overheid kan stoppen met nadenken en innoveren.
  Positieve particuliere initiatieven worden immers nodeloos afgeremd.

 4. A.L.Coolen

  wederom typisch Nederlandse politiek….
  Eerst subsidie geven voor de aanschaf van zonne[panelen, daarna subsidie afschaffen…
  Zelf fikse investering gedaan door aanschaf zonnepanelen ( zonder subsidie).
  Het idee erachter: beter voor het milieu en de mogelijkheid tot salderen (terugverdienen van gedane investering).
  echter: als weer blijkt dat de regering hier te weinig aan verdiend,(salderen is te succesvol) gaat het ineens niet meer om het milieu maar toch weer ( als altijd) om dat verrekte geld!!! (ofwel economisch belang)…
  Hou toch eens op met mensen voor de gek te houden en zeg gewoon eerlijk dat het uiteindelijk alleen maar om geld gaat !

  [Bericht aangepast door beheerder i.v.m. onnodig gebruik van caps]

 5. Henk De Leeuw

  Hopelijk komen de accu’s op tijd om het overschot aan opgewekte electriciteit in op te slaan. Verder denk ik dat kleine windmolens interessant kunnen gaan worden, daar die ook vaak s’nachts stroom kunnen opwekken, als je de ruimte hebt! Verder adviseer ik om vooral apparaten zoals een wasmachine en vaatwasser te laten draaien als er stroom wordt opgewekt. Zo kun je het salderen deels tegengaan! De roverheid wil gewoon iedereen blijven bestelen en het liefst de burgers die toch nooit demonstreren! Mensen stem ajb Rutte weg! hij heeft zijn rijke vriendjes puissant rijk gemaakt!

  [Bericht aangepast door beheerder i.v.m. schuttingtaal]

 6. Will

  Hoe werkt deze regeling? Moet ik belasting gaan betalen over de terug geleverde stroom aan het net en dan weer belasting betalen om de opgewekte stroom weer van het net te halen om s ‘nachts te gebruiken.
  Dan betaal ik 2X belasting van mijn eigen opgewekte stroom.
  Dan kan ik beter stoppen met mijn zonnepanelen.

  • ZEP

   Hoi Wil,

   Goeie vraag. Nee, je gaat geen belasting betalen over het deel dat je teruglevert. Je krijgt vanaf 2030 geen energiebelasting meer terug van de energieleverancier over dit gedeelte. Nu is het zo dat de energieleverancier 12 cent/kWh afdraagt aan energiebelasting voor wat hij aan jou verkoopt en ook nog eens 12 cent/kWh aan “energiebelasting” betaalt aan het deel dat hij inkoopt (ontvangt) van jou. De marktprijs van stroom ligt slechts rond de 8 cent/kWh, de rest zijn belastingen.

   Groetjes, Arnold

 7. Guyaux

  Reden voor het plaatsen van zonnepanelen is en was de aanschaf van een warmtepomp. Deze pomp werkt vooral op momenten dat er geen of weinig zon is (‘s nachts als het afkoeld en in de winter als de zon minder uren schijnt). Die investering wordt dus waardeloos als er niet meer gesaldeerd wordt. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Ik voel me behoorlijk bij de neus genomen door deze regering.
  Piet.

 8. J. Lammers

  Het voorstel is om de salderingsregeling met ingang van 2023 en over een periode van 7 jaar op te heffen door het salderen jaarlijks met 11% te korten.
  Nu is de regeling dat de opgewekte zonne-energie welke niet direct voor eigen gebruikt wordt afgenomen teruggeleverd wordt aan het net en de verdoeding hiervan gelijk is aan de aankoopprijs van de ingenomen energie (salderen), zulks onder de voorwaarde dat de teruglevering niet meer is dan de ingenomen energie. Wanneer meer terug wordt geleverd dan ingenomen wordt hiervoor, afhankelijk per leverancier, een aangepast maar lager tarief betaald.

  Het wetsvoorstel komt er op neer om over een periode van 7 jaar deze regeling te vervangen en wel zo dat uiteindelijk teruglevering van energie aan het net in het geheel niet meer wordt verrekend en derhalve alleen die zonne-energie die direct wordt gebruikt door de eigenaar van de zonnepanelen “gratis” is. Ten opzichte van de huidige regeling is dit een significant verschil en in mijn situatie over het jaar 2019 ca. 3.500 kWh (van de ca. 4.600 KWh opgewekte energie) wat vanaf 2030 niet meer vergoed wordt!
  Weliswaar wordt in het voorstel vermeld, dat om de kleingebruiker te beschermen, Wiebes een voorstel zal doen voor het instellen van een ondergrens voor de terugleververgoeding van de energieleverancier. Echter hierover is nog geen enkele duidelijkheid en zijn mijn verwachtingen zeker niet hoog gespannen.

  Energiebezuinigingen en milieubeleid staan hoog op de politieke agenda en vragen dringend om oplossingen. Een van de middelen daartoe was het stimuleren van en investeren in het plaatsen van zonnepanelen. Inmiddels hebben veel particulieren, mede op basis van een baten/kostenanalyse, hieraan gevolg gegeven. Immers de terugverdientijd van zonnepanelen was economisch aanvaardbaar. Maar de particulieren die, op basis van de bestaande regeling, recent in zonnepanelen hebben geinvesteerd komen straks bedrogen uit.
  Voorts is de vraag wie profiteert van de teruggeleverde zonne-energie; de overheid en of de energieleverancier? Maar hoe dan ook, de teruggeleverde zonne-energie zal niet meer worden vergoed maar tegelijkertijd wel tegen het dan geldende tarief aan andere gebruikers worden geleverd! Ten opzichte van de huidige regeling is dit kostenfactor 2, oftewel ca € 0,21 per kWh ten gunste van de overheid dan wel de energieleverancier.
  Zolang als het niet duidelijk is waarom in de regeling moet worden ingegrepen en waartoe de nieuwe regeling uiteindelijk moet leiden zal geen enkele pariculiere eigenaar van zonnepanelen begrip kunnen opbrengen voor dit voorstel en zal geen enkele weldenkende particulier nog investeren in zonne-energie.
  Het voorstel is een klap in het gezicht van die particulieren die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en schaadt opnieuw het vertrouwen in een geloofwaardige overheid.

Geef een reactie

Of