Flexibele tarieven

Huishoudens gaan steeds meer over op elektriciteit. Zonnepanelen, elektrische auto, warmtepompen of elektrisch verwarmen en koken gebeurd steeds vaker. Hierdoor ontstaan steeds hogere pieken in het elektriciteitsnet. Met flexibele tarieven probeerde het proefproject huishoudens te stimuleren om hun elektriciteitsverbruik over de dag te verdelen./

Jouw Energie Moment 1.0

Tijdens de eerste fase van Jouw Energie Moment (JEM) bleek dat huishoudens best bereid zijn om hun energievraag aan te passen als ze daarbij geholpen worden met informatie en automatische aansturing van apparatuur. De uitdaging was nog om dat binnen een rendabel en opschaalbaar business model te doen.

Jouw Energie Moment 2.0

Dit werd binnen JEM 2.0 onderzocht. Het aanbod voor de deelnemers werd aangepast: ze kregen een nieuwe app om inzicht te krijgen in hun verbruik en in de tarieven. Bij 39 van de 93 deelnemers werden een (speciaal geïnstalleerde) thuisbatterij en de warmtepomp automatisch aan- en uitgezet. Dat regelde het systeem (ontwikkeld door JEM) voor de huishoudens. Verder is er een nieuw factureringssysteem ontwikkeld en zijn de wettelijke kaders voor flexibiliseren van de tarieven verkend.

Financiële prikkel

Tijdens de pilot bleek dat de focus op financieel voordeel niet voor iedereen interessant was om actief met de pilot betrokken te worden. Duurzaamheid is inmiddels ook een belangrijke drijfveer en het financiële voordeel lijkt beperkt. Veel mensen bleken voorkeur te hebben voor een display in de woonkamer in plaats van een app. Door de app moesten de deelnemers naar eigen zeggen te veel moeite doen om de stand van het energietarief te bekijken. Daarnaast was het door de app minder makkelijk voor huisgenoten om mee te doen.

Geen duidelijke conclusie

In deze proef was het lastig om op basis van de verzamelde data een duidelijke conclusie trekken of dit business model werkt. Wel vonden we dat de geautomatiseerde inzet van batterijen zowel hoge pieken kan helpen voorkomen, maar in een enkel geval ook verergeren. Als ze wat goedkoper zijn, is dus te verwachten dat batterijen een rol gaan spelen bij het voorkomen van piekbelasting. De ontwikkeling van de thuisbatterij is dus interessant voor de netbeheerder.

Bron: Enexis Groep

Geef een reactie