Ontheffing certificaat voor zonnepanelen

Door de komst van de Europese verordening Requirements for Generators (RfG) zijn de technische eisen van zonnepanelen sinds 27 april 2019 strenger. De netbeheerder moet sindsdien controleren of nieuwe zonnepanelen ook voldoen aan deze eisen. Tot nu toe was er echter nog geen certificaat beschikbaar waarmee de zonnepaneelbezitter dit kan aantonen. Het ACM verleende daarom een ontheffing van deze verplichting aan de energiemarkt.

Certificaat straks wel beschikbaar

Twee jaar na de invoering van de RfG besluit het ACM nu dat de energiemarkt voldoende tijd heeft gehad om de certificering op te tuigen. Vanaf 27 april 2021 moeten fabrikanten dan ook echt een certificaat meeleveren dat aantoont dat de (installatie van) zonnepanelen voldoen aan de Europese aansluiteisen.

Wie levert dit certificaat?

Het is niet helemaal duidelijk wie straks verantwoordelijk is voor het aanleveren van het certificaat. Praktisch gezien zou de installateur van de zonnepanelen deze kunnen overhandigen na het installeren van de zonnepanelen. Deze ontvangt het certificaat dan op haar beurt weer van de fabrikant. Het ACM laat deze route echter over aan de energiemarkt, maar deze heeft hierover nog geen informatie naar buiten gebracht.

Bron: ACM

Geef een reactie