Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Klimaatminister Jetten diende in mei 2022 een aangepast wetsvoorstel in om de salderingsregeling af te bouwen. In dit wetsvoorstel start de afbouw pas in 2025 en wordt de salderingsregeling in haar geheel pas afgeschaft op 1 januari 2031. Eerder zou de afbouw ingaan per 2023, maar de tijd bleek te kort om de bijbehorende elektriciteitsmeter met terugleverregistratie wettelijk te verplichten. Voor de verplichting moet de regelgeving in de Elektriciteitswet worden aangepast.

Voorstel Holland Solar vindt geen gehoor

Brancheorganisatie Holland Solar deed daarom in september van vorig jaar een voorstel om het salderen op te splitsen in een leveringsgedeelte en een fiscaal gedeelte. Het leveringsgedeelte moest in 2025 vrijkomen, zodat de energieleverancier zelf het kale teruglevertarief kan bepalen. Vervolgens kon in 2031 dan het fiscale gedeelte volledig worden afgeschaft. Hiermee werd een ingewikkelde afbouwperiode voorkomen, maar het voorstel van Holland Solar werd door Jetten afgewezen.

Veranderingen energiemarkt

De energiemarkt is in de tussentijd flink veranderd en de prijzen voor elektriciteit zijn inmiddels fors gestegen. Ook de energiebelasting is veranderd. Zo valt de ODE (4 cent per kWh) nu onder de energiebelasting en is deze fors verhoogd naar 15 cent per kWh. Ook de vaste netwerkkosten stijgen met ongeveer 80 euro en krijgen consumenten ruim 300 euro minder korting op de energiebelasting. De vaste kosten gaan dus omhoog, waardoor de huidige salderingsregeling nog belangrijker is voor de terugverdientijd van zonnepanelen.

Terugverdientijd van zonnepanelen

De afgeschafte btw op zonnepanelen zorgt er wel voor dat zonnepanelen in aanschaf goedkoper zijn in 2023.  Ook de hoge elektriciteitsprijs zorgt ervoor dat de terugverdientijd van zonnepanelen op dit moment zelfs rond de 4 jaar ligt. Het uitgangspunt voor het beëindigen van de salderingsregeling is dat een terugverdientijd rond de 7 jaar acceptabel is. De vraag is dus of een afbouwperiode van de salderingsregeling nog wel nodig is of dat deze juist een onzekere factor vormt voor een beslissing om zonnepanelen te plaatsen.

Meer over zonnepanelen en salderen

Afbouw salderingsregeling 2022
Zonnepanelen terugverdientijd

Bron:  Rijksoverheid

Salderingsregeling moet meteen stoppen

Meer over de salderingsregeling

Geef een reactie