Het is goed mogelijk dat er alleen nog elektrische auto’s te koop zijn in 2030. Dit is één van de harde afspraken binnen het Klimaatakkoord. PricewaterhouseCoopers onderzocht de haalbaarheid van deze afspraak en bracht afgelopen week een rapport naar buiten. Onderzoeksbureau PWC ziet geen “onoverkomelijke” hindernissen op weg naar 100 procent verkoop van elektrische auto’s in 2030. Van de totaal 9,4 miljoen auto’s die in dat jaar in Nederland rijden is een 5e deel dan al volledig elektrisch. Jaarlijks komen daar dan zo’n 400.000 nieuwe elektrische auto’s bij.

ALLEEN NOG ELEKTRISCHE AUTO’S IN 2030 IS HAALBAAR

      1755x gezien   4 reacties

Betaalbaarheid elektrische auto

Belangrijkste hindernis is de prijs van de elektrische auto. Nu stimuleert het kabinet de aankoop nog met een subsidieregeling. Het afbouwen van deze subsidie in 2024 is echter geen probleem volgens het onderzoeksrapport. De elektrische auto is op dat moment goedkoper dan de benzineauto. Ook zijn er tegen die tijd voldoende tweedehandse elektrische auto’s beschikbaar.

Laadpalen in Nederland

De infrastructuur voor het laden van de elektrische auto verdient wel de nodige aandacht. Nu zijn er zo’n 230 duizend laadpunten in Nederland, maar in 2030 zijn er naar schatting 1,5 miljoen laadpalen nodig. Om dit aantal te halen moet er in de komende 9 jaar dagelijks ruim 600 laadpalen bijgeplaatst worden. Volgens het rapport zijn plannen voor de aanleg hiervan echter al zéér concreet.

Elektriciteitsnet

Dan is er ook nog het elektriciteitsnet. Kan deze het aan om straks 2 miljoen elektrische auto’s in 2030 regelmatig op te laden? Ja, concludeert het rapport, omdat het elektriciteitsnet de komende jaren verzwaard wordt én het aandeel groene stroom toeneemt. Daarnaast kan door innovatie de elektrische auto als opslag van eigen opgewekte energie fungeren, waardoor het elektriciteitsnet minder belast wordt.

Nationaal laadonderzoek

RVO start een samenwerking met E-Laad en de Vereniging Elektrische Rijders om te onderzoeken waar de behoefte van de elektrische rijder ligt. Dit helpt bij het ontwikkelen van de ideale infrastructuur om de elektrische auto op te laden. In het Nationale Laadonderzoek van 2020 kwamen zo al een aantal verrassende zaken naar voren.

Bron: PWC, E-laad, RVO