salderen-teruglevering
De salderingsregeling is een regeling voor consumenten die energie terugleveren. Naast de directe besparing van de opgewekte energie die u meteen zelf gebruikt, krijgt u dus ook een vergoeding voor de energie die u teruglevert aan het elektriciteitsnet. Dit heet salderen.

Salderingsregeling in de wet

Het salderen is vastgelegd in de Elektriciteitswet (artikel 31c) en wordt uitgevoerd op de jaarafrekening, door uw energieleverancier. In de Elektriciteitswet valt te lezen dat teruglevering van energie onbeperkt gesaldeerd moet worden met het verbruik uit het net. Is de teruglevering hoger dan het verbruik uit het net, dan ontvangt u hiervoor een redelijke vergoeding. Deze vergoeding is bij elke energieleverancier anders.

Toekomst van de salderingsregeling

Recent heeft minister Wiebes in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de salderingsregeling vanaf 2020 wordt aangepast. Voor kleinverbruikers (t/m 3×80), die nu al zonnepanelen hebben komt er een overgangsregeling. Vanaf 2020 krijgt iedereen die zelf energie gaat opwekken een vaste vergoeding voor de teruglevering. Daar bovenop kan men een terugleversubsidie aanvragen bij RVO. De terugleververgoeding wordt bepaald door de commerciële markt en de terugleversubsidie zal een per jaar worden vastgesteld. Uitgangspunt van de hernieuwde regeling, is dat de terugverdientijd voor zonnepanelen gemiddeld 7 jaar is.

Salderen is niet afhankelijk van de meter

Het salderen van teruglevering is niet afhankelijk van de elektriciteitsmeter. Of u een analoge, conventionele digitale of een slimme digitale meter heeft is dus niet van belang, omdat salderen wettelijk is vastgelegd. Onderaan de streep ontvangt u daarom altijd dezelfde vergoeding. Als de wetgeving verandert dan zal ook de elektriciteitsmeter hierop aangepast worden, om rechtsongelijkheid te voorkomen.

Enkeltarief of dubbeltarief

In het leveringscontract die wordt afgesloten met de energieleverancier bepaalt u tegen welk tarief u wordt afgerekend. Welk tarief u kiest maakt over het algemeen niet uit als u zelf energie opwekt. Alleen als u ná salderen nog verbruik uit het net overhoudt en u verbruikt dit in het lage tarief, is het voordeliger om dubbeltarief te kiezen. De meeste energieleveranciers salderen echter ook de teruglevering die overblijft in het hoge tarief met verbruik uit het net in het lage tarief. Vraag uw energieleverancier voor de zekerheid altijd hoe de saldering door hun wordt uitgevoerd.

SDE+ Subsidie

Voor grootzakelijke klanten (aansluiting vanaf 3×100 ampère) bestaat geen salderingsregeling. Klanten met een grootverbruiksaansluiting kunnen gebruik maken van de SDE+ subsidie. Het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze subsidieregeling uit. Elk jaar wordt er een SDE+ regeling geopend.

Laatste nieuws over salderen

Video over salderen

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: