De salderingsregeling is een regeling voor consumenten die energie terugleveren. Naast de directe besparing van de opgewekte energie die u meteen zelf gebruikt, krijgt u dus ook een vergoeding voor de energie die u teruglevert aan het elektriciteitsnet. Dit heet salderen.
salderen-teruglevering

Salderingsregeling in de wet

Het salderen is vastgelegd in de Elektriciteitswet (artikel 31c) en wordt uitgevoerd op de jaarafrekening, door uw energieleverancier. In de Elektriciteitswet valt te lezen dat teruglevering van energie onbeperkt gesaldeerd moet worden met het verbruik uit het net. Is de teruglevering hoger dan het verbruik uit het net, dan ontvangt u hiervoor een redelijke vergoeding. Deze vergoeding is bij elke energieleverancier anders.

Toekomst van de salderingsregeling

Minister Kamp heeft aangekondigd de huidige salderingsregeling tot 2023 ongewijzigd te laten. Na deze periode moet er een nieuwe regeling komen in de vorm van een terugleversubsidie of een aanschafsubsidie.
Laatste nieuws over salderen..

Video over salderen

Salderen is niet afhankelijk van de meter

Het salderen van teruglevering is niet afhankelijk van de elektriciteitsmeter. Of u een analoge, conventionele digitale of een slimme digitale meter heeft is dus niet van belang, omdat salderen wettelijk is vastgelegd. Onderaan de streep ontvangt u daarom altijd dezelfde vergoeding. Als de wetgeving verandert dan zal ook de elektriciteitsmeter hierop aangepast worden.

Enkeltarief of dubbeltarief

In het leveringscontract die wordt afgesloten met de energieleverancier bepaalt u tegen welk tarief u wordt afgerekend. Welk tarief u kiest maakt over het algemeen niet uit als u zelf energie opwekt. Alleen als u ná salderen nog verbruik uit het net overhoudt en u verbruikt dit in het lage tarief, is het voordeliger om dubbeltarief te kiezen. De meeste energieleveranciers salderen echter ook de teruglevering die overblijft in het hoge tarief met verbruik uit het net in het lage tarief. Vraag uw energieleverancier voor de zekerheid altijd hoe de saldering wordt uitgevoerd.

Rekenvoorbeeld

(1) Verbruik laag tarief: 2500 kWh
(2) Verbruik hoog tarief: 1000 kWh
(3) Teruglevering laag tarief: 1200 kWh
(4) Teruglevering hoog tarief: 1500 kWh

2500 kWh (1) – 1200 kWh (3) = 1300 kWh (verbruik uit het net over laag tarief)
1000 kWh (2) – 1500 kWh (4) = -500 kWh (teruglevering aan het net over hoog tarief)

De energieleveranciers salderen de overige teruglevering hoog tarief (500 kWh) met het overige verbruik laag tarief (1300 kWh).
Per saldo zou u dus nog 800 kWh moeten betalen in het lage tarief.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: