15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
 • Auteur
  Berichten
 • #84081
  Megat
  Deelnemer
   @megat

   Beste allemaal,
   Van een collega kreeg ik door dat er op 7-7-17 een update zou zijn geweest vanuit de belastingdienst. Deze update zou inhouden dat de factuurdatum om BTW op de aanschaf terug te kunnen krijgen niet meer 20-6-13 is, maar 1-1-12.
   Is hier bij iemand iets van bekend ?

   Groet
   Megat

   #84084
   sunnylover
   Deelnemer
    @sunnylover

    De uitspraak van het Europese Hof betrof dhr Fuchs een Oosterijker die IN 2005 PV op zijn dak heeft gelegd. Hij werd in het gelijk gesteld met een uitspraak van 20 juni 2013. Daar zit hem de verwarring; Dhr Fuchs had zijn zonnepanelen al in 2005… Het lijkt mij dus dat iedereen met PV geinstalleerd in of na 2005 sowieso in aanmerking komt voor BTW teruggaaf. (Ook al was de uitspraak pas in 2013)

    Bron:
    https://www.zonnepanelenbtw.nl/informatie/achtergrond/

    #84085
    Megat
    Deelnemer
     @megat

     Dag Sunnylover,
     Dank voor je reactie.
     De factuurdatum van onze zonneset is 19-6-2013. Mijn verzoek om teruggave van de BTW werd door de belastingdienst afgewezen. Het argument was de factuurdatum die – inderdaad 1 dag – voor 20-6-2023 lag.
     Ik vond dit wel wat zuur, maar ja, regels zijn regels. Mijn vraag is nu of er per 7-7-2017 in de regels iets zodanig gewijzigd is waardoor ik er – ook in de ogen van de belastingdienst – gewoon recht op heb.

     Groet
     Megat

     #84091
     sunnylover
     Deelnemer
      @sunnylover

      Als het nog kan zou ik bezwaar aantekenen bij de belastingdienst over hun weigering. Het Europese hof heeft duidelijk gezegd dat Fuchs zijn installatie uit 2005 in aanmerking komt voor BTW teruggaaf. De datum van de uitspraak uitspraak van het Hof is volgens mij niet leidend, wel wanneer Fuchs zijn panelen op dak legt.

      Het gaat volgens mij dus bij PV om het moment waarop het in gebruik wordt genomen. In de uitspraak vind je:

      Het Hof verklaart voor recht:
      Artikel 4, leden 1 en 2, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995, moet aldus worden uitgelegd dat de exploitatie van een fotovoltaïsche installatie op of nabij een woning, die zodanig is ontworpen dat de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit altijd minder bedraagt dan de door de exploitant in totaliteit voor privédoeleinden verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aan het elektriciteitsnet wordt geleverd in ruil voor een duurzame opbrengst, onder het begrip „economische activiteiten” in de zin van dat artikel valt.
      ondertekeningen

      Volgens mij houdt dat dus in dat iedereen met pv op zijn dak vanaf 10 april 1995 in aanmerking komt voor btw aftrek. Maar verwacht niet de onze belasting dienst dat zal hanteren, daarvoor moet je toch naar de rechter, maar je zult wel heel sterk staan met deze Europese uitspraak. Leg het eens voor aan een belasting jurist…

      #84092
      Megat
      Deelnemer
       @megat

       Dank je wel Sunnylover, voor de moeite die je voor mij hebt willen doen.
       Eerlijk gezegd heb ik een beetje moeite met het taalgebruik in die artikelen. Ik zou oprecht niet weten wat er in gewoon nederlands nou precies in het door u aangehaalde artikel staat.
       Eigenlijk ben ik wel benieuwd naar ervaringen van anderen die hun zonneset voor 20-6-13 gefactureerd kregen. Destijds schaften wij collectief panelen aan op het bedrijf. Voor wat de restitutie van de BTW betreft, is het beeld wisselend. Er zijn zowel collegas die de BTW terug kregen als die ‘0’ op het rekest kregen. Er lijkt enigszins sprake te zijn een verschil in uitleg door de verschillende belastinginspecteurs.

       Groet
       Megat

       #84107
       piet
       Deelnemer
        @pietje

        Dus als ik het goed begrijp heb ik ook recht op btw teruggaaf
        ik heb mijn zonnepanelen op 29-7-2012 aangesloten
        maar ik heb wel een subsidie gehad van ongeveer €600.00

        #84109
        Klazien
        Deelnemer
         @klazien-vander-klisgmail-com

         Piet,
         Zelf hebben wij eind februari 2013 zonnepanelen op ons dak laten leggen (en ook subsidie gehad). Nadat arrest Fuchs bekend werd, heb ik mij in de materie verdiept.
         Omdat ik mij niet tijdig had gemeld als ondernemer (binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin de zonnepanelen werden geplaatst) had ik geen recht meer op BTW-aftrek. Dit (en ik citeer”) “Voor facturen vóór 1 april waarbij u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer krijgt u geen BTW-aftrek, omdat aan nieuwe rechtspraak geen terugwerkende kracht wordt verleend.” Dit komt uit een stuk wat ik destijds heb gedownload van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/11/07/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen

         #84111
         Van Troost en Van Vliet
         Deelnemer
          @karelvantroost

          Het bericht op BTWterugvragen is gebaseerd op een uitspraak van het Hof in Den Bosch. Daarbij was ook iemand BTW teruggave geweigerd die volgens de Belastingdienst niet tijdig aangifte had gedaan. In het geding was wanneer nu feitelijk de onderneming (energieproducent) was gestart. Het Hof heeft vastgesteld dat de Belastingdienst daarbij deze onderneming anders behandeld heeft als andere startende ondernemers. Het heeft Hof de Belastingdienst teruggefloten. Of dat betekent wat BTWterugvragen.nl beweert weet ik niet. Het gaat om specifieke termijnen en data. De betreffende “onderneming” was in ieder geval gestart in 2013. Het lijkt me dan ook noodzakelijk dat je een afwijzing van de Belastingdienst moet hebben over een vergelijkbare periode om met een beroep op de uitspraak van het Hof nog iets te bereiken. De Belastingdienst kan overigens nog in cassatie bij de Hoge Raad. E.e.a. is dus zeker nog niet “definitief”.
          Klazien en Megat zouden zeker er een briefje aan kunnen wagen.

          #84178
          W.Peeters
          Deelnemer
           @btwterugvragenzonnepanelen-nl

           Gerechtshof Den Bosch heeft op 6-7-2017 uitspraak gedaan over BTW zonnepanelen van voor 20 juni 2013. Gerechtshof Den Bosch is van mening dat particulieren met zonnepanelen gelijk behandeld dienen te worden als andere BTW ondernemers. Dat betekent dat met terugwerkende kracht van 5 jaar, dus vanaf 1-1-2012, de BTW van zonnepanelen teruggevraagd kan worden. Belastingdienst is nog niet in cassatie gegaan.
           Link van deze uitspraak:
           http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:3070

           #84206
           Megat
           Deelnemer
            @megat

            Dank u wel mijnheer Peeters, voor uw bericht met daarin de link. Dit lijkt – voorlopig – behoorlijk concreet.

            #84288
            Klazien
            Deelnemer
             @klazien-vander-klisgmail-com

             Ik heb zojuist contact gehad met de belastingtelefoon. De belastingdienst beraadt zich er nog op, of ze in beroep gaan tegen de uitspraak van 6 juli. De medewerkster van de belastingdienst adviseerde mij het formulier “opgaaf zonnepaneelhouder” in te vullen (op de site van de belastingdienst) en deze vergezeld van een begeleidend schrijven op te sturen. In dat begeleidend schrijven moet men zich dan beroepen op de uitspraken van het hof van Den Bosch van 6 juli jl. Op deze manier sta je geregistreerd.

             #84825
             bennie
             Deelnemer
              @benniew

              Beste allemaal,
              je moet gewoon proberen de btw terug te vragen. waarom: mijn collega en ik hebben eind 2012 alle twee panelen laten leggen. Wij hoorden dat het Hof in Den Bosch de genoemde uitspraak had gedaan en wij hebben alle twee btw teruggevraagd. Mijn collega heeft het gekregen en ik niet. Ik heb natuurlijk bezwaar gemaakt maar dan krijg je met dezelfde inspecteur te maken en die geeft dan aan dat een foutje van een collega voor mij geen recht op gaat leveren. Ik kan me dan nog wel beroepen op een clausule maar daarvan gaf hij direct aan dat hij wel aan kon tonen dat hij meerdere keren heeft afgewezen en ik niet het aantal kan noemen die zijn toegewezen. (hoezo geen machtsmisbruik) Leuker kunnen we het niet maken!!!
              Succes,
              Gr
              BW

              #84879
              W.Peeters
              Deelnemer
               @btwterugvragenzonnepanelen-nl

               Ik zou bezwaar aantekenen binnen 6 weken tegen de afwijzing door de Belastingdienst.
               Vrijdag 15 december 2017 is een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad te verwachten wanneer dat gunstig uitpakt voor de belastingplichtige dan maakt u een erg grote kans dat u gelijk krijgt met uw bezwaar.
               Verzoeken om btw teruggave van zonnepanelen over 2012 moeten sowieso in 2017 nog ingediend worden anders bent u te laat. Er geldt een zogenaamde 5 jaarstermijn. Succes!

               #84880
               W.Peeters
               Deelnemer
                @btwterugvragenzonnepanelen-nl

                Wanneer de bezwaartermijn verstreken is of wanneer u het bezwaar verloren heeft dan kunt u een verzoek indienen om ambtshalve vermindering ingeval de Hoge Raad met een gunstige uitspraak komt. Ook het verzoek om ambtshalve vermindering moet dit jaar binnen zijn bij de Belastingdienst (5 jaars termijn).

                #84884
                W.Peeters
                Deelnemer
                 @btwterugvragenzonnepanelen-nl

                 Hoge Raad heeft op 15-12-2017 uitspraak gedaan in het voordeel van de belastingplichtige. Link uitspraak:
                 http://taxlive.nl/-/btw-teruggaafverzoek-voor-zonne-energie-installatie-op-tijd-ingediend
                 Dat betekent dat u de BTW zonnepanelen over 2012 uiterlijk tot eind van 2017 kunt terugvragen van de Belastingdienst. Let op: 5 jaars-termijn is van toepassing. Dus aanvraag BTW nummer met ingang van 2012 moet uiterlijk eind van dit jaar binnen zijn bij de Belastingdienst. Terugvragen BTW zonnepanelen over de jaren 2013 tot met 2017 is in 2018 mogelijk. Ook voor 2018 blijft het terugvragen van BTW zonnepanelen van toepassing.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.