Windenergie is onuitputtelijk. Gebruik van windenergie zorgt voor vermindering van de Co2-uitstoot. Nederland is als vlak land zeer geschikt voor opwekking van energie uit windkracht. In Nederland zijn zowel windparken op land als windparken op zee in gebruik, maar ook consumenten kunnen gebruik maken van windenergie.

Een eigen windmolen

Met een windmolen of windturbine wordt windkracht omgezet in energie (elektriciteit). Voor particulieren zijn er kleinere windmolens. Deze hebben een productie van enkele kilowatt. Toch komt dit in Nederland weinig voor, omdat de terugverdientijd vele malen hoger is dan de technische levensduur van de windturbine. Particulieren kiezen daarom vaak voor zonnepanelen in plaats van een eigen windmolen.

Aandelen in windenergie

Via crowdfunding of de postcoderoosregeling kunt u eigenaar worden van een “stukje windmolen”. U koopt dan een aandeel in de windmolen en profiteert daarmee van de opbrengst die de windmolen levert. Op deze manier hoeft u niet zelf een windmolen te plaatsen, maar wekt u wel duurzame energie op. Daarnaast bespaart u ook nog eens het nodige in uw portemonnee.

Windparken op land

In Nederland zijn er tal van windparken met windturbines die energie opwekken. In Flevoland is de dekking het hoogst. Tot 2015 stonden hier zo’n 600 windturbines. Op dit moment staan er in Nederland ongeveer 2000 windmolens met een gezamenlijk vermogen van 2000 Megawatt (MW). Dit moet in 2020 uitgebreid zijn naar 6000 MW. Wind op land is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het behalen van de Parijse klimaatdoelen in Nederland.

Windparken op zee

In Nederland zijn op dit moment 4 windparken op zee geïnstalleerd. Veruit de grootste van deze 4 is Windpark Gemini. Deze werd in 2017 in gebruik genomen en heeft een vermogen van 600 MW. Voor 2023 wil de overheid nog 5 windparken van 700 MW voltooien. Het totaal vermogen windenergie op zee moet dan gestegen zijn naar 4,5 Gigawatt (GW). Dit is 16 procent van de totale energiebehoefte in Nederland. De te realiseren windparken zijn onderdeel van de klimaatafspraken uit het Energieakkoord.

In onderstaand overzicht is te zien welke windparken in Nederland op zee zijn gevestigd en welke er in de toekomst op de planning staan.

Windpark Borssele

Naam: Windpark Eneco Luchterduinen

Locatie: windenergiegebied Borssele

Oplevering: 2019  Vermogen: 1400 MW (totaal)

Website: Wind op zee Borssele

Bijzonderheden:

De windpark is ‘s werelds grootste mits deze gerealiseerd gaat worden. In 2015 moet nog een besluit worden genomen over de 5 voorgestelde kavels.

Windpark Egmond aan zee

Naam: Windpark Egmond aan Zee

Locatie: 10 tot 18 km uit de kust van de Noordzee (Egmond aan Zee)

Oplevering: 2007 Vermogen: 108 MW

Website: http://www.noordzeewind.nl/project/offshore-windpark-egmond-aan-zee/

Bijzonderheden:

Windpark Gemini 2

Naam: Windpark Gemini

Locatie: 85 km uit de kust van de Noordzee (Noord-Nederland)

Oplevering: 2017  Vermogen: 600 MW

Website: http://geminiwindpark.nl

Bijzonderheden:

Officiële namen van de locaties zijn Buitengaats en Zee-energie

Windpark Luchterduinen 2

Naam: Windpark Eneco Luchterduinen

Locatie: 23 km uit de kust van de Noordzee (Noordwijk en Zandvoort)

Oplevering: 2015  Vermogen: 129 MW

Website: Luchterduinen windpark

Bijzonderheden:

Het park ligt 17 km ten zuiden van het Prinses Amaliapark

Prinses Amaliawindpark

Naam: Windpark Eneco Prinses Amalia

Locatie: 23 km uit de kust van de Noordzee (NW van de Noordpier van Velsen)

Oplevering: 2008 Vermogen: 120 MW

Website: Prinses Amalia windpark

Bijzonderheden:

Het park ligt 17 km ten noorden van het windpark Luchterduinen

Ervaringen met windenergie door consumenten

Voor- en nadelen van de aanschaf van een windmolen.

Voordelen
+ lagere energierekening
+ groene energie (minder uitstoot van CO2)
+ wind is er bijna altijd
+ windenergie raakt niet op

Nadelen
 aanschaf en plaatsing niet eenvoudig
 veel procedures
 hoge aanschafkosten – lange terugverdientijd
 alleen voor grotere producenten subsidie mogelijk

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina..