Experimenten met waterstof

Binnen het project The Green Village onderzoeken netbeheerders Enexis, Liander en Stedin in samenwerking met TU Delft hoe het huidige gasnetwerk ook echt geschikt te maken is voor waterstofgas. De Waterstofstraat geeft antwoorden op verschillende vragen over de veiligheid, wet- en regelgeving, opleiding van monteurs en of waterstof überhaupt mogelijk is in woonwijken. De eerste testen zijn inmiddels opgestart.

Waterstofwijk Wagenborgen

In het nog te starten project WaterstofWijk Wagenborgen sluit Netbeheerder Enexis straks een aantal jaren 70 woningen aan op een heus waterstofnetwerk. Enexis en Woningstichting Groninger Huis onderzoeken vervolgens samen welke bijdrage waterstof levert, naast de al bestaande duurzame oplossingen. Zo krijgen de woningen, zonnepanelen en een hybride warmtepomp in combinatie met een waterstof CV-ketel. Maar niet voordat alles eerst goed geïsoleerd is. Het project WaterstofWijk Wagenborgen start in 2022 en kent een looptijd van 10 jaar.

Green Deal H2 wijken

Ook vanuit het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat is er voldoende aandacht voor waterstof. Samen met de provincies Drenthe en Zuid-Holland, en netbeheerders Stedin en Rendo storten zij zich in een tweetal proeftuinen. Ook hier is het de bedoeling om meer inzicht te krijgen in het gebruik van waterstof als duurzam alternatief voor aardgas. Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet zijn de plaatsen waar de 2 Green Deal H2-projecten dit jaar starten.

Waterstof tanken

Fountain Fuel legt de komende jaren een heus netwerk van waterstoftankstations aan. Voor 2024 zijn er plannen voor een netwerk van zo’n 20 waterstoftankstations door heel Nederland. In het eerste kwartaal van 2022 levert Fountain Fuel de eerste “energiestations” op in Rotterdam, Nijmegen en Amersfoort.

Waterstof tanken in Nederland

Waterstofpact voor kabinet

Een brede samenwerking van overheden, netbeheerders, wetenschappers, milieuorganisaties presenteerden afgelopen week het waterstofpact. Met dit waterstofpact, dat bedoel is voor in het regeerakkoord, gaat besluitvorming over waterstof straks sneller, zo is de bedoeling. De 39 verschillende organisaties, die nu de Waterstofcoalitie vormen zien Nederland in 2025 graag in de voorhoede van Europa als het gaat om productie, transport én opslag van waterstof.

Waterstof terug op de kaart?

In het verleden was er vooral veel theoretisch onderzoek naar waterstof. Waterstof bleek daaruit "onhaalbaar en inefficiënt" als toepassing binnen de energietransitie. Het lijkt er nu echter op dat waterstof weer terugkeert op de energietransitiekaart.

Video over waterstof

Bron: Enexis Groep, TU Delft, Groninger Huis

Geef een reactie