Klimaatdoel 2030

In het regeerakkoord is afgesproken dat er in 2030 een emissiereductie van 49% moet zijn gerealiseerd. Het maatregelenpakket is grofweg in lijn met een kosteneffectieve strategie voor de energietransitie. De jaarlijkse meerkosten voor de maatregelen bedragen tussen 3 en 4 miljard euro tot 2030. De totale investeringskosten zullen tussen de 80 en 90 miljard euro bedragen.

Uitwerking klimaattafels

Het Klimaatakkoord is opgedeeld in 5 sectortafels. Deze klimaattafels hebben hun voorgestelde plannen nog te summier uitgewerkt, waardoor het PBL nog geen uitspraak kan doen over de effecten van het akkoord. De werkelijke meerkosten, de betaalbaarheid, effecten op het milieu en lastenverdeling tussen overheid, burgers en bedrijven hangen af van de keuzes die de komende maanden worden gemaakt.

Dwarsverbanden tussen de klimaattafels

De belangrijkste conclusie uit de analyse van het PBL is, dat de dwarsverbanden nog niet consistent zijn uitgewerkt. De verschillende klimaattafels hebben grensoverschrijdende invloed op elkaars maatregelen en emissiereductie. Soms moet aan de ene tafel een maatregel worden doorgevoerd, om de reductie aan een andere tafel mogelijk te maken. Deze dwarsverbanden vragen nog de nodige aandacht om tot een effectief klimaatakkoord te komen.

PBL analyse klimaatakkoord

Meer over de energietransitie

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

2 reacties op “PBL: Klimaatakkoord kent potentieel voor klimaatdoel 2030”

 1. GroenLicht

  Blindstaren op CO2 is wat op dit moment als enige thema belangrijk is om te zorgen voor een schoon milieu. Jammer genoeg wordt er niet zoveel effort gestoken in echte vervuiling door met name gifstoffen en zware metalen e.d., die temperatuur, waar we nog niet eens zeker van zijn hoe het gaat uitwerken, afgezien dan van een Gore AL die met allerlei alarmisme een kapitaal voor zichzelf heeft vergaard. CO2 is geen gif, zonder CO2 geen plantjes en dus geen leven. Jazeker ook zoveel mogelijk reduceren zonder kapitaalverslindend te werk te gaan. Vulkanen gaan zich niet houden aan het verbod op CO2 uitstoot. (Mijn eigen verbruik wordt reeds geproduceerd door zonnepanelen en windenergie) Laten we het echte vuil nu ook eens aanpakken.

 2. Henk Daalder Pak de Wind

  CO2 uitstoot “In Nederland” reduceren is simpel
  Kolen en gas centrales sluiten
  En de markt zijn werk laten doen, vooral fossiele stroomimport vanuit Duitsland, met meer CO2 uitstoot daar, maar niet hier.
  Dat wil het klimaatakkoord, greenpeace en onze VVD minister, omdat ze zijn gehersenspoeld door de Russische gas lobby.
  Dit vergroot en verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitsland.
  Helpt dat voor het klimaat in Europa?
  Gaat Duitsland dat gratis doen, voor ons?
  Denk het niet.
  De VVD wil ons afhankelijk maken, meer laten betalen aan Putin voor meer russisch gas,
  en onze energie kosten vergroten, want bedrijven krijgen natuurlijk subsidie, van burgers
  We kunnen beter en goedkoper innoveren om onze kolencentrales verplicht CO2 laten afvangen.

  Het succesvolle en innovatieve Tata Steel in IJmuiden gaat gedwongen dicht, 5+% van onze CO2 uitstoot.
  Ze zijn een van de hoogovens in de wereld met de minste CO2 uitstoot per ton staal, in Nederland.
  Maar Tata steel heeft vele andere hoogovens op de wereld, daar verplaatsen ze onze staal productie en onze CO2 uitstoot naar toe, zo werkt de de VVD, minder CO2 uitstoot “in Nederland”
  Wij sluiten de onze, 10.000 banen gaan verloren
  En we kopen voortaan staal van elders, met CO2 uitstoot elders

  Maar we kunnen ook het bedrijf helpen met innovatie subsidie, om als een van de eerste CCS toe te passen.
  Zodat Tata Steel dat ook elders in de wereld kan toepassen, Onze CO2 reductie innovatie gaat zo de wereld over.
  Dan heeft Nederland een goede klimaat impact.
  Al doen andere landen de CO2 reductie, onze politiek kan er mee pronken.

  Dan hebben we nog de petrochemie in Rijnmond, die jagen we over de grens het land uit, naar Antwerpen en Zeebrugge.
  Of naar de vrienden in Saoudi Arabie, dan kunnen we slaaf vrije benzine eisen.
  Maar we zijn dan zie CO2 uitstoot “in Nederland” kwijt

  Dit zijn de manieren waarom het klimaatakkoord ons land wil laten voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.

  Gaat dit het klimaat helpen?
  Nee!
  We moeten onze bedrijven en centrales dwingen hun CO2 af te vangen, met de wet milieubeheer
  En consumenten verleiden over te stappen op duurzame energie, met salderen voor de meter, en het verkopen van kavels windpark en zonneweide, voor eigen gebruik

Geef een reactie