Waardevermeerderingsregeling/

De regeling Waardevermeerdering is bedoeld voor huiseigenaren in de provincie Groningen die schade hebben geleden door gasboringen van de NAM. Als gevolg van deze gasboringen wordt de provincie de laatste jaren geplaagd door aardbevingen die veel schade aan woningen hebben veroorzaakt. De schaderegeling werd in 2016 gestopt en vervolgens dit jaar weer hervat. In 2018 wordt deze dus voortgezet.

Nieuw budget 2018/

De nieuwbakken minister van Economische Zaken & Klimaat stelt een budget van 40 miljoen euro beschikbaar voor 2018. Wiebes sprak zich eerder al uit over de nijpende situatie in het aardbevingsgebied. Hij gaf te kennen dat de situatie van de Groningers hoog op het prioriteitenlijstje staat en zo snel mogelijk opgelost moet worden.

Waardevermeerderingsregeling

Gebruik maken van de regeling/

Huiseigenaren die schade hebben geleden kunnen zich melden bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Om in aanmerking te komen dient er een minimale schade-erkenning te zijn van 1.000 euro. Met de schadevergoeding kan de huiseigenaar duurzame en energiebesparende maatregelen treffen in de woning. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de regeling uit.

Bron: Solar Magazine

Lees meer over:

Geef een reactie