Salderingsregeling blijft tot 2023 ongewijzigd

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Dit meldt minister Kamp in de media na aanleiding van zijn kamerbrief. Daarnaast stelt hij 2 alternatieven voor, voor de periode na 2023. Een volgend kabinet moet hierover definitief besluiten. Geplaatst op 14 juli 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Huidige salderingsregeling Binnen de huidige salderingsregeling wordt alle duurzame energie die consumenten terugleveren aan...

Lees meer

Nieuw initiatief van start: Warmteversnelling

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Onder de noemer Warmteversnelling ondertekenden woningcorporaties, bouwers en warmtebedrijven begin deze maand een overeenkomst om serieuze stappen te zetten in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Geplaatst op 10 juli 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Duurzame combinatie Met de Warmteversnelling willen de ondertekenaars in wijken, waar een collectieve warmtevoorziening een logische keuze is, een...

Lees meer

Magnum-centrale Nuon stapt over op waterstof

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Nuon, Gasunie en het Noorse bedrijf Statoil starten een innovatieproject, waarbij ze waterstof inzetten als brandstof voor de Magnum-centrale in de Groninger Eemshaven. Geplaatst op 8 juli 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. CO2-vrije energievoorziening Vanaf 2023 moet één van de drie units van de centrale worden overgeschakeld op waterstof. Dat is een belangrijke...

Lees meer

Oproep aan het nieuwe kabinet om de laatste kolencentrales te sluiten

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Natuur & Milieu roept het toekomstige kabinet op om de laatste vijf kolencentrales zo snel mogelijk te sluiten. Aanleiding is de sluiting van de kolencentrale op de Maasvlakte. Geplaatst op 6 juli 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. CO2-uitstoot Nederland De kolencentrale op de Maasvlakte werd 2 weken geleden gesloten als laatste van de...

Lees meer

Eerste subsidieloze Nederlandse windpark in zicht

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De ontwikkelingen op het terrein van windenergie op zee gaan dusdanig snel dat er rekening moet worden gehouden met het scenario dat een aanvrager een windpark kan realiseren zonder subsidie. Geplaatst op 3 juli 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Subsidieloze bieding Om in te spelen op deze ontwikkelingen wordt partijen de mogelijkheid geboden...

Lees meer

Zweeds onderzoek: ‘Elektrische auto’s belasten het klimaat’

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Volgens het Zweedse klimaatonderzoeksinstituut IVL belasten elektrische auto’s het klimaat meer dan meestal wordt aangenomen. Het Nederlandse dagblad NRC checkte deze stellingname. Geplaatst op 30 juni door ZEP in de categorie Nieuws. Onderzoek klimaatbaten elektrische auto Het instituut onderzocht, op basis van bestaande literatuur, hoeveel schadelijke stoffen er vrij komen bij de productie van een elektrische...

Lees meer

Roep om opleverkeuring voor zonnepanelen-systeem

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De installatie van zonnepanelen heeft de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen. Helaas zorgt deze toename van werk er in sommige gevallen voor dat er minder zorgvuldig omgesprongen wordt met veiligheid. Veiligheidsdeskundigen pleiten om die reden voor een opleverkeuring. Geplaatst op 20 juni 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Installatienorm De NEN1010 is de...

Lees meer

Ameland wil vooroplopen bij de energietransitie

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De gemeente Ameland gaat samen met inwoners, bedrijven en lokale partijen een innovatief energienet ontwikkelen. De gemeente wil hiermee een voorloper zijn in de energietransitie. Geplaatst op 13 juni 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Slim energienet Zo’n netwerk, dat vraag en aanbod van duurzame energie voortdurend op elkaar afstemt, is nodig voor de écht...

Lees meer

Vorig jaar wereldwijd 9 procent meer duurzame energie opgewekt

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De wereldwijde capaciteit van duurzame energie is vorig jaar met 9 procent gegroeid, met 161 gigawatt tot 2017 gigawatt. Dat is een recordgroei, blijkt uit cijfers van het duurzame energie platform REN21. Geplaatst op 7 juni 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Ontwikkeling door samenwerking REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century)...

Lees meer

Aandeel hernieuwbare energie 5,9 procent in 2016

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor, toen kwam 5,8 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Geplaatst op 04 juni 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Beperkte toename Het energieverbruik uit wind en zon steeg,...

Lees meer