De nieuwe waardevermeerderingsregeling wordt opgesteld als rijksregeling. De uitvoering van de nieuwe regeling wordt belegd bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), zoals dat ook met de oude regeling het geval was. De regeling wordt in het eerste kwartaal van 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en aansluitend opengesteld voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016.

Nieuwe Regeling Waardevermeerdering

Huiseigenaren met een schade (door gasboringen veroorzaakt) aan hun woning van minimaal € 1000,- kunnen een eenmalige schadevergoeding van maximaal € 4000,- krijgen. Dit bedrag kan ingezet worden voor energiebesparende of energieopwekkende maatregelen.  De regeling wordt opengesteld voor schade door bodembeweging als gevolg van de gaswinning in het Groninger gasveld, ongeacht de locatie. De mogelijkheid van een uitkering van € 4.000,- bij koop, zoals bij de oude regeling het geval was, komt te vervallen. Op die manier wordt alleen compensatie geboden voor de overlast van schade.

Regeling voor verduurzaming bij versterking van gebouwen

Daarnaast heeft de NCG geadviseerd om een aparte regeling in te richten voor verduurzaming bij versterking van gebouwen. De minister heeft ook dit advies overgenomen.

Regeling voor aardbevingsschade Groningen

Beschikbaar budget

Voor de nieuwe waardevermeerderingsregeling is een budget van € 89,1 miljoen beschikbaar. De NCG schat in dat dit toereikend is voor de invulling van de regeling.

Start van de regeling

Na openstelling van de regeling kunnen bewoners een aanvraag bij SNN indienen. Bewoners met schades van voor die datum, die wel uiterlijk op 31 januari 2016 zijn gemeld, maar waarvan het rapport op 1 juli 2016 nog niet in het bezit van het SNN was omdat het schadeproces nog niet was afgrond, kunnen ook gebruik maken van de nieuwe regeling. Zij dienen na openstelling van de regeling opnieuw een aanvraag te doen.

Meer informatie is te vinden op de website van SNN.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: