De Regeling Waardevermeerdering is opengesteld sinds april 2017. Bent u huiseigenaar, woont u in het aardbevingsgebied en heeft u aardbevingsschade aan uw woning dan kunt u in aanmerking komen voor een maximale schadevergoeding van € 4000,-.

Nieuwe Regeling Waardevermeerdering

Huiseigenaren met een schade (door gasboringen veroorzaakt) aan hun woning van minimaal € 1000,- kunnen een eenmalige schadevergoeding van maximaal € 4000,- krijgen. Dit bedrag kan ingezet worden voor energiebesparende of energieopwekkende maatregelen.  De regeling wordt opengesteld voor schade door bodembeweging als gevolg van de gaswinning in het Groninger gasveld, ongeacht de locatie. De mogelijkheid van een uitkering van € 4.000,- bij koop, zoals bij de oude regeling het geval was, komt te vervallen. Op die manier wordt alleen compensatie geboden voor de overlast van schade.

Regeling voor verduurzaming bij versterking van gebouwen

Daarnaast heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geadviseerd om een aparte regeling in te richten voor verduurzaming bij versterking van gebouwen. De minister heeft ook dit advies overgenomen.

Beschikbaar budget

Voor de nieuwe waardevermeerderingsregeling is een budget van € 40 miljoen beschikbaar.

Combinatie met andere subsidie

Daarnaast is de schadevergoeding goed te combineren met de ISDE subsidie voor duurzame investeringen in uw woning, zoals dakisolatie of het installeren van een zonneboiler.

Start van de regeling

Vanaf 3 april 2017 kunt u terecht bij het subsidieloket van SNN voor het aanvragen van de subsidie. Bewoners met schades van voor die datum, die wel uiterlijk op 31 januari 2016 zijn gemeld, maar waarvan het rapport op 1 juli 2016 nog niet in het bezit van het SNN was, omdat het schadeproces nog niet was afgrond, kunnen ook gebruik maken van de nieuwe regeling. Zij dienen na openstelling van de regeling opnieuw een aanvraag te doen.

Meer informatie is te vinden op de website van SNN of bekijk de video hieronder hoe u precies gebruik kunt maken van de subsidie.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: