Eind 2020 moest de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 25 procent zijn afgenomen, maar begin dit jaar bleek al dat de Nederlandse Staat deze gevonniste eis uit de Urgenda Klimaatzaak niet had gehaald. Net niet, want de CO2 daling bleef steken op 24,5 procent. Urgenda pleit nu voor vervroegde sluiting van extra kolencentrales.

Sluiting extra kolencentrales nodig om Urgenda-vonnis te halen

      189x gezien   0 reacties

Kolencentrales sluiten als laatste optie

Een brug te ver voor Dilan Yeşilgöz-Zegerius, die eerst andere mogelijkheden wil bekijken. Vooral omdat de Staatssecretaris van Economische zaken & Klimaat bang is voor de leveringszekerheid en ze verwacht dat energiebedrijven hun huid duur verkopen. Daar bovenop moet Nederland dan, door de lagere productie, extra stroom importeren. Ze gaat de zomervakantie daarom gebruiken om zich te beraden over andere mogelijkheden.

Kamerdebat sluiting extra kolencentrales

In een Kamerdebat over de sluiting van extra kolencentrales waren D66, GroenLinks en de PvdA het eens met Urgenda. De vervroegde sluiting draagt ook bij aan een benodigde inhaalslag voor het klimaatdoel van 2030 waarbij de CO2-reductie 49 procent moet zijn. VVD en CDA zien meer in een productieplafond voor kolencentrales en de PVV snapt de sluiting van Nederlandse kolencentrales sowieso niet.

Mogelijke dwangsom

Urgenda directeur Minnesma wacht nog op de lijst met maatregelen die Yeşilgöz-Zegerius zou aanleveren, maar sluit een nieuwe stap naar de rechter niet uit. Hierbij zal Urgenda de rechter vragen om het kabinet een dwangsom op te leggen. Een dwangsom van 100 miljoen tot 2 miljard moet voldoende zijn om het kabinet wakker te schudden en te dwingen tot extra maatregelen om de CO2-reductie uit het vonnis van 2015 alsnog te halen.

Meerdere rechtszaken

Urgenda is geen onbekende met dit soort rechtszaken. Zo won het kortgeleden een zaak tegen oliegigant Shell en komt er mogelijk een rechtszaak die het milieubeleid tot 2030 van het kabinet juridisch moet afdwingen. Minnesma zegt overigens wel vruchtbare gesprekken met Rutte en co te voeren, maar blijft het gaspedaal wel gewoon diep indrukken.

Bron: Urgenda, Rijksoverheid

Geef een antwoord

Of