Uitspraak Urgenda klimaatzaak

De Haagse rechtbank vonniste dat de Nederlandse regering in 2020 de CO2-uitstoot met minimaal 25% moet verminderen ten opzichte van 1990. Dit is een vereiste om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken. In de uitspraak gaf de rechter aan dat de Nederlandse staat een zorgplicht heeft om het leefmilieu te verbeteren en hierin een cruciale rol kan en moet vervullen.

Overwinning voor de burgers

Urgenda is blij met de uitspraak van de rechter. In deze speciale rechtszaak is het goed om te weten dat de Nederlandse regering haar verantwoordelijk moet nemen als de reductie van CO2 niet gehaald dreigt te worden. GroenLinks Kamerlid, Liesbeth van Tongeren, spreekt van een “overwinning voor de burgers” op haar Twitterpagina. Zij heeft met minister Kamp een debat aangevraagd over de uitvoering van deze taak.

Video uitspraak in klimaat Urgenda

Bron: Urgenda

Geef een reactie