De rechter in Den Haag heeft 24 juni uitspraak gedaan in de klimaatzaak die Urgenda tegen de Nederlandse regering was gestart. De milieuorganisatie Urgenda spande samen met 900 burgers een rechtszaak aan waarin het eiste dat Nederland in 2020 de uitstoot van CO2 met 40% reduceert. Op dit moment wist het kabinet slechts een reductie van 17% te realiseren.

Urgenda start rechtszaak tegen de staat Klimaatzaak

      342x gezien   0 reacties

Uitspraak Urgenda klimaatzaak

De Haagse rechtbank vonniste dat de Nederlandse regering in 2020 de CO2-uitstoot met minimaal 25% moet verminderen ten opzichte van 1990. Dit is een vereiste om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken. In de uitspraak gaf de rechter aan dat de Nederlandse staat een zorgplicht heeft om het leefmilieu te verbeteren en hierin een cruciale rol kan en moet vervullen.

Overwinning voor de burgers

Urgenda is blij met de uitspraak van de rechter. In deze speciale rechtszaak is het goed om te weten dat de Nederlandse regering haar verantwoordelijk moet nemen als de reductie van CO2 niet gehaald dreigt te worden. GroenLinks Kamerlid, Liesbeth van Tongeren, spreekt van een “overwinning voor de burgers” op haar Twitterpagina. Zij heeft met minister Kamp een debat aangevraagd over de uitvoering van deze taak.

Video uitspraak in klimaat Urgenda

Bron: Urgenda