Klimaatbeleid in meeste programma’s

Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste politieke partijen aandacht besteden aan duurzame energie en klimaatbeleid. Opmerkelijk, want in 2011 en 2015 kreeg het klimaat nauwelijks aandacht. De Partij voor de Dieren werd zelfs wat lacherig ontvangen bij haar oprichting in 2002. De consensus over het belang van een schoon klimaat is duidelijk toegenomen in de politiek. Alleen de PVV en FvD hebben weinig tot geen aandacht voor klimaatverandering.

Provincies belangrijk binnen energietransitie

De provincies spelen een grote rol in de energietransitie. Via het Klimaatakkoord zijn de provinciale staten verantwoordelijk voor de inpassing van wind- en zonneparken of duurzame mobiliteit. Zo heeft de provincie de eindbeslissing bij het realiseren van een wind- of zonnepark en zijn zij eindverantwoordelijk voor de eisen in de aanbesteding van duurzame openbaar vervoer.

Consensus klimaatverandering

De politiek lijkt eindelijk het toenemende besef over klimaatverandering bij burgers serieus te nemen. Ruim 65% van de Nederlanders gelooft dat er sprake is van klimaatverandering. 51% maakt zich er ook daadwerkelijk zorgen over. Daartegenover gelooft 10% helemaal niet in klimaatverandering en laten 15% van de Nederlanders weten zich totaal geen zorgen te maken.

klimaatvervuiling

Uitslag provinciale staten

Uit de verkiezingsuitslag komt naar voren dat 71% van de stemmers voor een partij kiest die het Nederlandse Klimaatakkoord steunt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de PvdD en SGP wel vóór klimaatbeleid zijn, maar tegen de Klimaatwet stemden. Als we beide partijen meetellen, dan stemde 77% vóór een partij met klimaatambities.

NVDE verkiezingsscan

NVDE visualisatie

Meer over de energietransitie

Bron: Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Natuur & Milieu

Geef een reactie