In 2017 werd voor 16,7 miljard kWh aan hernieuwbare elektriciteit opgewekt. In 2018 steeg dit naar 18 miljard kWh. Windenergie is met 55% vooralsnog de belangrijkste hernieuwbare bron. Biomassa (27%), zonne-energie (17,5%) en waterkracht (0,5%) volgen op gepaste afstand.

hernieuwbare elektriciteit

Forse groei zonnepanelen

De productie van elektriciteit door zonnepanelen nam met 1 miljard kWh toe. In 2017 werd er 2,2 miljard kWh opgewekt en in 2018 steeg dit naar 3,2 miljard kWh. Deze enorme stijging is vooral het gevolg van opgesteld zonvermogen door zonneparken en grote zonnedaken. Er werd in 2018 bijna 800 MW bijgeplaatst. Ook de capaciteit van kleinere installaties bij consumenten groeide hard. Hier werd zo’n 600 MW aan zonvermogen bijgeschreven.

hernieuwbare elektriciteit

Beperkte groei windenergie

De groei van productie van elektriciteit uit windenergie bleef beperkt tot 3 procent. In 2017 werd er 9,6 miljard kWh opgewekt en in 2018 steeg dit naar 9,9 miljard kWh. Er kwamen nagenoeg geen windmolens bij in Nederland. Op land werd er 90 MW bijgeplaatst en op zee kwam er geen enkele windmolen bij. De verwachting is dat het aandeel windenergie flink zal stijgen na het realisatie van de geplande windparken op zee. Het Nederlandse windpark kent een totaal vermogen van 3300 MW.

hernieuwbare elektriciteit

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Geef een reactie