Voorstel van PVV

Op 22 februari heeft de PVV in een vergadering van Provinciale Staten gepleit voor de bouw van een thoriumcentrale in Overijssel. Volgens de PVV heeft Thorium niet de nadelen van Uranium. Bovendien kan een centrale miljoenen inwoners van stroom voorzien. ‘Thorium is de toekomst’, riep PVV-statenlid Erik Veltmeijer in de vergadering. Yvonne Koolhaas van de VVD reageerde een dag later positief op de plannen van de PVV.

Thorium

Nooit van de grond gekomen

Het gebruik van Thorium in kerncentrales zit nog in de experimentele fase. In de jaren zeventig was er een proef in Nederland, maar een echte kans heeft deze niet gehad. Europese landen wilden na de Tweede Wereldoorlog over grote voorraden Plutonium beschikken. De kerncentrale zoals we die vandaag de dag kennen, kreeg daarom de voorkeur. Een politieke partij in België deed twee jaar geleden opnieuw een poging om een thoriumcentrale te bouwen om het dreigende energietekort op te vangen. Maar tot nu toe kwam de centrale er niet. Belangrijke reden: de wisselende meningen van voor- en tegenstanders over het gebruik van Thorium.

Alternatief voor windenergie

Het voorstel van de PVV in Overijssel is een reactie op de wens van de provincie om meer in te zetten op windenergie. ‘Daar is nergens draagvlak voor, dat moet je dus ook niet willen’, aldus Veltmeijer. Andere politieke partijen reageerden niet op het voorstel van de PVV. In de wandelgangen zijn de reacties cynisch. Alleen de VVD wil het idee wel een kans geven.

Verder onderzoek naar Thorium

Een thoriumcentrale staat er niet van de ene op de andere dag. Volgens VVD Statenlid Koolhaas is er veel geld nodig voor verder onderzoek naar Thorium. En zijn partij wil daarin graag een steentje bijdragen. De VVD stelt voor om geld te gebruiken uit het provinciale innovatiefonds. Het gaat om een investering van enkele miljoenen euro's. Uiteindelijk komt dat geld weer terug in de vorm van lagere energielasten voor de burgers en meer werkgelegenheid als er zo'n centrale in Overijssel komt.

Bron: RTV Oost

Wat weet jij over thorium? 

Discussieer mee!   forum discussie

5 reacties op “Politieke partijen: Thorium is de toekomst”

 1. Wim Hoogendoorn

  In een wereld waarin in tientallen kernreactoren thorium verstookt wordt, is het onmogelijk om deze kernbom via de achterdeur te voorkomen. Niet doen dus, adviseren de vijf kernfysici.
  Thorium fuel has risks, S. Ashley e.a., Comment, Nature 6 december 2012

  Thorium fuel has risks
  Stephen F. AshleyGeoffrey T. ParksWilliam J. NuttallColin BoxallRobin W. Grimes
  05 December 2012
  ABSTRACT
  Simple chemical pathways open up proliferation possibilities for the proposed nuclear ‘wonder fuel’, warn Stephen F. Ashley and colleagues.
  Journal title:
  Nature, Volume: 492, Pages: 31 – 33, Date published: (06 December 2012)doi:10.1038/492031a

  Lees meer op:
  http://www.npowetenschap.nl/site/artikel/Een-kernbom-via-de-achterdeur-/5880

  Thorium-reactoren zitten heel anders in elkaar dan uranium-reactoren, en daarom slaan ze volgens de voorstanders ervan ook minder makkelijk à la Tsjernobyl en Fukushima op hol – al moet dat nog in de praktijk bewezen worden. China heeft serieuze plannen om een thorium-reactor te bouwen.

In een commentaar in vakblad Nature leveren vijf kernfysici nu fundamentele kritiek op de thorium brandstofcyclus. Weliswaar produceert deze geen plutonium, maar er is een truc om het u-233 zeer efficiënt uit bestraalde reactorstaven met thorium te halen. Het thorium verandert namelijk eerst in protactinium (pa-233), dat met een halfwaardetijd van 27 dagen vervalt tot u-233.

Door brandstofstaven na ongeveer een maand uit de reactor te halen, is het mogelijk met chemische methoden het pa-233 af te scheiden van het thorium. Dat kan ook in een klein lab, er is geen ultracentrifuge-fabriek voor nodig. Daarna hoeft de terrorist slechts een paar maanden te wachten tot al het protactinium spontaan is veranderd in uiterst zuiver uranium-233. Acht kilo van dit materiaal is genoeg om een atoombom van te maken.

Thorium: niet doen…. 2 juli 2015
  http://www.laka.org/nieuws/2015/thorium-niet-doen-3690/#more-3690

  Op 1 juli werd FluxEnergie gelanceerd, een nieuw platform met nieuws over energie. Ze begonnen met een gastcolumn voor Jan Leen Kloosterman die mocht uitleggen dat thorium reactors je van het zijn. Hij (en zijn TU Delft afdeling) heeft net een paar miljoen gekregen voor onderzoek daar naar maar wil eigenlijk een miljard en een thoriumproefreactor in Delft.
  Op 2 juli gelukkig een antwoord van Wim Turkenburg, die zegt dat kerncentrales helemaal niet nodig zijn om in 2050 de uitstoot van CO2 tot (praktisch) nul gereduceerd te hebben. En dat thorium reactoren sowieso onzin zijn: veel te laat (in elk geval niet vóór 2050) maar ook überhaupt (sorry voor de germanismen) nog onduidelijk of het technisch haalbaar is: er moeten nog heel wat problemen worden opgelost. Turkenburg concludeert dan ook dat Nederland (TU Delft) helemaal geen voortrekkersrol op dat gebied zou moeten willen spelen.
  Dit bericht werd geplaatst in Thorium, Universiteiten op 2 juli 2015.

  Graag wil ik het Rapport Nederland 100 procent duurzaam 2030 met jullie delen dat ik nu aan het lezen ben van URGENDA, zie de video op YouTube die ik een paar dagen geleden stuurde
  http://www.urgenda.nl/visie/rapport-2030/

  http://www.urgenda.nl/documents/rapport-nederland-100procent-duurzaam2030.pdf

  Het Festival der Vooruitgang van Decorrespondent op Youtube bij Felix in de steigers, en luister en kijk dan naar Marjan Minnesma van URGENDA

  http://youtu.be/223wMAasWJg

 2. bakker g

  Thorium is een uitstekend alternatief voor langdurige energie productie. Het risico van plutonium proliferatie en misbruik voor kernproeven is nihil. De straling is beperkt tot honderden jaren en niet duizenden zoals nu bij uraniumtechnologie en is technisch in te perken. In enkele grote landen wordt er al op grote schaal onderzocht, o.a. China, India, USA. Natuurlijk kost het veel tijd om dat technisch klaar te maken, maar dat kost elke nieuwe technologie. Er is zeer veel Thorium op aarde en dat zal een nieuwe mijn industrie moeten opleveren.
  Zonne-energie is uiteraard ook goed en voldoende aanwezig, maar als de zon achter de wolken zit of in de nacht is er geen energie en niemand zegt wat we dan moeten doen. Zonne-energie is wel rendabel bij huidige prijzen. Windenergie is aardig maar als er geen wind is, wie houdt de koelkast draaiend, geen antwoord van de windlobby. Erger is dat windenergie twee- en nu zelfs driemaal zo duur is als fossiele energie en dat wordt allemaal met subsidie, dus belasting centen afgedekt.
  Trots OP Nederland als politieke partij heeft al jaren geleden ook gezegd dat onderzoek naar Thorium reactoren gewenst is als alternatieve energie bron.
  Kenniscentrum Trots op Nederland.

 3. T. Fleuren

  Thorium is voor mij geen oplossing vanwege de 300 jaar durende nawerking en toch nog radio-actief. is toch niet veilig en al helemaal niet nodig. We hebben zon, water en wind genoeg.

 4. Scholte Lubberink

  Dit is weer typisch zo’n gevalletje van wishful thinking en de spreekwoordelijke klok en de klepel bij de politiek. De eerste twintig tot dertig jaar nog niet beschikbaar. Lees de technische vakliteratuur. Veel technische problemen op te lossen zoals de sterke gammastraling die extra veiligheidsmaatregelen vergt, koeling met sterk corrosief vloeibaar natrium(!) en de chemische reiniging van thorium voordat het überhaupt bruikbaar is. Liever energie uit hernieuwbare bronnen; is direct beschikbaar.

 5. Max van de Stadt

  Ik hoop van harte dat deze wens aanslaat en de overheid dit met voorrang gaat ondersteunen.

Geef een reactie