Het sluiten van de eerste kolencentrale in Nederland is een belangrijke eerste stap op weg naar een schonere energievoorziening in ons land. De druk op het behalen van een Co2-reductie van 25% in 2020 is groot. Sinds de uitspraak in de Urgenda Klimaatzaak, waarin de rechter bepaalde dat het kabinet verplicht is dit doel te halen, heeft het kabinet wel ambiteuze doelen gesteld, maar nog weinig actie ondernomen. Het sluiten van kolencentrale De Hemweg is een eerste stap van daadkracht.

Vervroegd sluiten kolencentral De Hemweg

De Hemweg werd gebouwd in 1994 en heeft een nominaal vermogen van 630 Megawatt (MW). De kolencentrale zou aanvankelijk pas in 2025 worden gesloten, samen met de Amercentrale in Geertruidenberg, maar gaat nu dus al in 2020 dicht. Minister Wiebes onderzocht ook of de Amercentrale vervroegd gesloten kon worden, maar dit bleek niet haalbaar. De Amercentrale voorziet veel Brabantse steden van stadsverwarming, wat vervroegd sluiten bemoeilijkt.

Opvangen energieproductie

De overige 3 kolencentrales werden in 2015 geopend, maar gaan uiterlijk 2030 alweer dicht. Het totale vermogen van alle 5 de kolencentrales ligt op 4660 MW en leveren 33% van de Nederlandse stroomproductie. De vraag is hoe de huidige jaarlijkse energieproductie van 37 miljard kWh wordt opgevangen vanaf als de kolencentrales gesloten zijn. Het antwoord ligt waarschijnlijk in de nog te realiseren windparken op zee. Tussen 2024 en 2030 gaat het kabinet windparken bijbouwen met een vermogen van 7000 MW.

Werkgelegenheid energiewereld

Het sluiten van kolencentrales heeft niet alleen consequenties voor de stroomvoorziening, maar ook zeker voor de werkgelegenheid. In 2017 waren er nog 7 kolencentrales actief in Nederland, goed voor 3000 banen. De nieuwe windparken leveren volgens het kabinet ongeveer 10.000 banen op. Per saldo zou de werkgelegenheid in de sector dus toenemen.

Meer over de energietransitie

Eén reactie op “Overheid reserveert miljoenen voor sluiting kolencentrale De Hemweg”

 1. Ton Mulders

  Hoe meer windmolens, hoe meer backup (bemenste elektriciteit centrales warm houden) voor het VOLLE vermogen van de windmolens, die echter maar een rendement van 18% hebben.
  Vaak geen of weinig wind.
  In totaal zal er geen centrale minder zijn.
  Kans op een TOTALE black out door steeds meer windmolens ook steeds groter.
  Bij steeds meer windmolens word de winst aan fossiele brandstoffen uiteindelijk NUL. Dit door kosten backup.
  Alle windmolens staan er dan voor niets.

Geef een reactie