Urgenda Klimaatzaak

In juni 2015 deed de rechter uitspraak in de inmiddels bekende Klimaatzaak die Urgenda aanspande tegen De Nederlandse Staat. Het Kabinet moet voor 2020 de uitstoot van schadelijke broeikasgassen reduceren tot minimaal 25%. De Nederlandse Staat ging in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag. Deze handhaafde de uitspraak van de rechtbank.

Verweer Nederlandse Staat

De landsadvocaat voerde onder andere het argument aan dat het klimaat een wereldwijd probleem is en dat Nederland het doel heeft gesteld om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verlagen. Daarnaast voerde de landsadvocaat aan dat de rechtbank zich moet houden aan de “scheiding der machten” en zich niet mag inmengen met politieke besluiten.

Uitspraak Gerechtshof Den Haag

Volgens het hof betekent dit niet dat Nederland zich mag ontslaan van de verplichting om inspanningen te leveren tegen klimaatverandering. Het hof gaf aan dat Nederland afkoerst op een reductie van 23%, maar dat er een onzekerheidsfactor is die tussen de 19% en 27% ligt. Om die reden is het reel dat de reductie lager uitvalt en dat is volgens het hof onacceptabel. De Staat moet te allen tijde haar burgers beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, besliste het hof.

In cassatie tegen uitspraak

Het kabinet overweegt alsnog om in cassatie te gaan tegen de uitspraak. Niet omdat het kabinet het niet eens is met het klimaatbeleid dat Urgenda graag uitgevoerd ziet, maar om de mate waarin dit beleid wordt getoetst. Het kabinet gaat het vonnis wel uitvoeren en gaf aan dat een reductie van 25% mogelijk is. Eind 2017 was de reductie slechts 13%.

Bron: Urgenda, NOS

Geef een reactie