Huurwoningen buitenspel

Volgens de Tweede Kamer zet de opvolger van de salderingsregeling mensen met een huurwoning buitenspel. De terugverdientijd van zonnepanelen ligt met de nieuwe regeling tussen de 7 en 9 jaar. Mensen wonen meestal niet zo lang in een huurwoning en willen ook niet zo lang wachten om de investering terug te verdienen. Volgens de woningstichtingen is het huidige verdienmodel al sober, maar valt deze helemaal weg als de salderingsregeling verdwijnt.

Huurverhoging hoger dan voordeel

In de praktijk financiert de woningstichting de zonnepanelen en voert deze een kleine huurverhoging door. Huurders hebben hierdoor per jaar zo’n 30 tot 50 euro voordeel. Enerzijds door het directe eigen gebruik van de zonnepanelen en anderzijds door de saldering van teruglevering. Als dit laatste wegvalt en een vaste lagere vergoeding wordt, verdwijnt ook het voordeel voor de huurder als sneeuw voor de zon.

Potentie van nog ruim 2 miljoen woningen

De huursector vertegenwoordigt met 2,4 miljoen woningen bijna een derde van de Nederlandse woningbouw. Op dit moment is 7,3 procent hiervan voorzien van zonnepanelen. Het buitenspel zetten van de overige huurwoningen heeft desastreuze gevolgen voor de groei van duurzame energie. Verschillende politieke partijen willen dan ook aanvullende regelingen voor zonnepanelen op huurwoningen.

SDE+ subsidie en aanpassing woningwet

Het ministerie van EZK stelt dat de huursector al voldoende andere mogelijkheden heeft om de investering lucratief te maken. Het EZK doelt hiermee op de SDE+ subsidie, extra budget uit de Urgenda deal en aanpassingen in de woningwet./Het extra budget is slechts een druppel op de gloeiende plaat en de SDE+ subsidie is alleen aantrekkelijk voor grote energieprojecten, zoals zonneparken en grote zonnedaken.

Onderzoek financiële gevolgen

Het TNO voerde al een onderzoek uit naar de financiële gevolgen van het wijzigen van de salderingsregeling. Hieruit bleek dat de terugverdientijd iets minder dan 7 jaar is, als men voor 2022 zonnepanelen koopt. Na deze jaren liep de terugverdientijd op tot 9 jaar. Wiebes besloot daarop de afbouw langzamer uit te voeren, wat 9 maanden winst oplevert in de terugverdientijd. De gevolgen voor huurwoningen werden niet specifiek onderzocht.

Meer over de salderingsregeling

De huidige salderingsregeling wordt vanaf 2023 jaarlijks afgebouwd tot nul in 2031. Vanaf dat moment krijgen kleinverbruikers met zonnepanelen een vaste vergoeding voor hun teruglevering. Deze vergoeding kent wel een ondergrens, maar marktwerking bepaalt de hoogte van de vergoeding.

Geef een reactie