Investering nieuwe kerncentrales

In december heeft de coalitie afgesproken om tot 2025 zo'n 500 miljoen euro te reserveren voor ontwikkeling van kennis over kernenergie bij universiteiten en toezichthouders. Daarnaast ook nog 4,5 miljard euro voor de periode 2025 tot 2030. Minister Jetten geeft in een brief een overzicht van de stand van zaken. Voordat het besluit wordt voorgelegd wil Jetten nog enkele stappen ondernemen, waaronder het presenteren van de resultaten van een studie naar scenario's voor de inpassing van kernenergie in de Nederlandse energiemix de komende decennia.

Kleine modulaire nieuwe kerncentrales

Minister Jetten let bij zijn besluitvorming op ontwikkelingen ook op de modulaire centrales (small modular reactors, of SMR's) die kleiner en goedkoper zijn door serieproductie. Hij zet zich in om onze aanpak af te stemmen met andere Europese landen, zoals Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Finland, Polen en Tsjechië, die tegen grote vertragingen en kostenoverschrijdingen aanliepen.

Locaties nieuwe kerncentrales

Het ministerie kijkt ook naar mogelijke locaties voor een kerncentrale. Minister Jetten streeft er naar om eind 2023 een besluitvorming te presenteren aan de Tweede Kamer over de nieuwbouw van kerncentrales. De provincie Zeeland heeft al meerdere keren laten weten open te staan voor meer kernenergie op de locatie Borssele. Volgens het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) is naast Borssele ook de Maasvlakte aangewezen als mogelijke locatie, iets wat het nieuwe college van de havenstad op voorhand niet afwijst.

Oplossing opslag kernafval

In Finland is een eindopslag in aanbouw die over twee jaar open gaat. Deze berging is op 430 meter diepte en alleen met een tunnel te bereiken. Wanneer de opslag open is, wordt het kernafval door robots naar beneden op de juiste plek in de opslag gebracht. Het kernafval moet op deze manier veilig bewaard blijven over een periode van duizenden jaren. De vraag is alleen of deze informatie de tand des tijds ook overleeft of dat het kernafval op den duur "vergeten" wordt en op die manier een onbekende dreiging vormt voor volgende generaties.

Zijn er nieuwe kerncentrales nodig?

Meer nieuws lezen over kernenergie

Geef een reactie