Meest vervuilende energiebron

Energieproductie uit kolencentrales is de meest vervuilende energiebron in Nederland. De 10 centrales in Nederland stoten miljoenen tonnen koolstofdioxide (Co2) uit. Daarnaast blazen ze ook grote hoeveelheden kwik, stikstof en andere giftige fijnstoffen de lucht in. De huidige energieproductie door kolencentrales kan simpel worden opgevangen door veel schonere manieren van energieopwekking, zoals windenergie en energie uit zonnepanelen.

Kogel door de kerk na Klimaatzaak

De uitspraak in de Klimaatzaak was de opmaat naar de beslissing om alle kolencentrales te sluiten. De rechter besliste

Nederland gaat alle kolencentrales sluiten in 2025

dat de overheid een zorgplicht heeft om burgers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De staat moet zorgen voor een Co2-reductie van 25% voor 2020. Na de uitspraak zei minister Kamp dat het onverantwoordelijk is om alle kolencentrales te sluiten omdat energieleveranciers een miljardeninvestering zien verdampen. Maar PvdA-lid Jan Vos noemde het juist een reële optie. En andere politieke partijen, zoals SP, GroenLinks en de ChristenUnie zijn al veel langer voor sluiting. De uitspraak zette in elk geval druk op het kabinet en er kwam een onderzoek naar mogelijke maatregelen.

Ook andere landen sluiten kolencentrales

Nederland is niet het enige land dat haar kolencentrales gaat sluiten. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten gaan milieuvervuilende centrales dicht. Europa wil graag dat ook China en India volgen. ‘Maar dan moeten we wel het goede voorbeeld geven’, aldus van Veldhoven.

Duidelijke boodschap op klimaattop

De komende 2 jaar gaan de 5 meest vervuilende kolencentrales al dicht. De 5 modernere centrales waar ook biomassa wordt gestookt, volgen daarna. Nederland stuurt premier Rutte dus met een duidelijke boodschap naar de klimaattop in Parijs. Tijdens deze bijeenkomst debatteren de wereldleiders over de aanpak van het klimaatprobleem. Rutte heeft nu een mooie uitgangspositie om ook andere landen ervan te overtuigen dat ze kolencentrales kunnen sluiten.

Meer over de energietransitie

Wat is jouw mening? 

Discussieer mee!

Geef een reactie