Deelnemers Klimaattafel Elektriciteit

De Klimaattafel Elektriciteit bestaat uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de elektriciteitssector te behalen. De sectortafel staat onder leiding van voorzitter Kees Vendrik. Hij is onder andere Chief Economist bij de Triodos Bank.

Productie hernieuwbare elektriciteit

Voor de opschaling van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen zet het kabinet vooral in op windenergie en zonne-energie. Voor Wind op Zee (WOZ) moet het opgesteld vermogen moet gaan groeien naar 11,5 GW in 2030 en 60 GW in 2050. Goed voor een jaarlijkse elektriciteitsproductie van respectievelijk 49 TWh in 2030 en 255 TWh in 2050. De jaarlijkse elektriciteitsproductie uit Wind op Land (WOL) en grootschalige Zon-Pv moet in 2030 rond de 35 TWh  liggen. Voor kleinschalig Zon-Pv zijn geen productiedoelen gesteld, maar deze zal in 2030 gegroeid zijn tussen de 15 tot 40 TWh.

CO2-minimumprijs productie elektriciteit

Vanaf 2020 komt er een Co2-minimumprijs voor de productie van elektriciteit. Deze wordt in de wet vastgelegd. Het prijspad betreft € 12,30 per ton Co2 in 2020 tot € 31,90 per ton Co2 in 2030.

Salderingsregeling

De salderingsregeling wordt voortgezet tot en met 2022. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze omgevormd tot een fiscale regeling, waarbij de fiscale stimulans stapsgewijs richting 2031 wordt afgebouwd. Om de fiscale regeling na 2023 te kunnen uitvoeren geldt voor alle kleinverbruikers vanaf deze datum een verplichting om een elektriciteitsmeter met minimaal 2 aparte telwerken voor levering en teruglevering te hebben. Dit wordt wettelijk vastgelegd. Over de elektriciteit die kleinverbruikers opwekken en zelf meteen gebruiken of opslaan betalen zij geen energiebelasting, BTW of ODE. Dit blijft ook in de toekomst zo.

Postcoderoosregeling

Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in energieproject in de directe omgeving. Mogelijk worden deze projecten ondergebracht in de opvolger van de salderingsregeling.

Groene waterstof

Waterstof wordt ingezet voor duurzame warmte in gebouwde omgeving, waar andere alternatieven voor aardgas niet mogelijk zijn. Vanaf 2025 moet waterstof worden ingezet voor personenvervoer (lange afstand) en wegtransport. Vanaf 2030 geldt dit ook voor zwaar wegtransport, scheepvaart en rail. Ook voor energieopslag over lange(re) perioden wordt waterstof ingezet. Om de transitie van grijze waterstof naar groene waterstof te realiseren, zal in 2030 ongeveer 3 tot 4 GW aan geïnstalleerd vermogen aan elektrolysers worden gerealiseerd vanuit een substantieel waterstofprogramma. Deze zal gekoppeld worden aan de groei van duurzame elektriciteitsproductie, zoals Wind op Zee.

Elektriciteitsnetwerk

Netbeheerders, rijksoverheid, gemeenten en overige partijen zorgen binnen het RES-programma, dat het omgevingsgebied en elektriciteitsnetwerk aangepast wordt. Dit is noodzakelijk om de elektriciteitsproductiedoelstellingen binnen het Klimaatakkoord voor 2030 en 2050 te kunnen behalen en uitbreiding van hernieuwbare elektriciteitsproductie kan worden gefaciliteerd.

Meer over de energietransitie

Eén reactie op “Klimaatakkoord uitgelicht: Klimaattafel elektriciteit”

 1. Will E

  Energiehuizen
  energiewijken
  energiedorpen
  energiesteden
  energieboeren.
  we gaan elektrisch rijden
  laadpalen en BEV.
  Lokaal productie schone energie,
  lokaal gebruik energie,
  lokaal inkomsten van energie.
  een hectare produceert 1 miljoen kWh
  opbrengst aan de snellader 59 cent,
  590.000 euro per hectare per jaar.
  een BEV rijdt 6 km per kWh
  6 miljoen km per hectare
  dat is 15 x naar de maan.
  ik verbruik 6000 kWh,
  met 20 panelen produceer ik 6000 kWh.
  gasvrij energieneutraal
  BEV, Laadpaal
  geen gas, geen benzine geen diesel geen kolen
  geen energierekening.
  en ik heb het al sinds 2012.

Geef een reactie