Klimaatkosten vallen mee: 2 miljard per jaar

Vandaag kwam dan eindelijk de definitieve doorrekening naar buiten en de kosten blijken zelfs lager dan verwacht. Er werd aangenomen dat (tot 2030) de klimaatkosten ongeveer zouden uitkomen op 4 miljard per jaar. Uit de doorrekening van het PBL blijken de kosten minder dan 2 miljard per jaar te zijn. De totale kosten komen hiermee op ongeveer 20 miljard euro. Een forse meevaller.

Klimaatdoel van 49% Co2-reductie niet haalbaar

Er was echter ook een flinke tegenvaller te verwerken. Het klimaatakkoord bestaat uit diverse maatregelen die toegepast moeten worden om een Co2-reductie van 49% te halen. Uit de doorrekening van het PBL blijkt dit doel bij lange na niet haalbaar. Het PBL berekende dat met de huidige maatregelen uit het Klimaatakkoord een reductie van 43% haalbaar is. Het kabinet dient echter met extra maatregelen te komen om het klimaatdoel veilig te stellen.

Scheve lastenverdeling bedrijven en burgers

Het CPB rekende door dat in de huidige plannen de burger meer opdraait voor de kosten dan bedrijven. Bedrijven kunnen ook nog eens een flink deel van hun kosten doorrekenen aan de consument. Volgens het CPB kan een Co2-heffing voor bedrijven dit weer in balans brengen. Ook de lastenverdeling tussen burgers onderling is scheef. Dit komt al naar voren in de huidige klimaatmaatregelen. Hogere inkomens worden minder hard getroffen dan lagere inkomens.

Toch Co2-heffing voor industrie

Premier Rutte (VVD) reageerde meteen na het uitkomen van het rapport en gaf aan bereid te zijn tot extra maatregelen om het klimaatdoel wel te halen. Hierbij noemde hij specifiek de, door de VVD eerder gewraakte, Co2-heffing voor de industrie. De heffing kan volgens het PBL het gat van 6% grotendeels dichten. Ook opperde Rutte meteen om de energielasten voor bepaalde groepen burgers te verlagen. Volgens het CPB een keiharde noodzaak om de kosten eerlijk te verdelen.

CPB rapport

PBL rapport

Meer over de energietransitie

Bron: Centraal Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving

Geef een reactie