Klimaatwet: 3 grote doelen

In 2030 moet de uitstoot van Co2 met 49% gereduceerd zijn. In 2050 moet dit 95% zijn en in datzelfde jaar moet de elektriciteitsproductie volledig voortkomen uit hernieuwbare bronnen. Het kabinet moet daarnaast elk jaar concrete klimaatplannen en een klimaatbegroting presenteren. De Nederlandse Klimaatwet volgt hiermee het Parijse Klimaatakkoord.

Mobiliteitstafel: De vervuiler betaalt

Om de miljarden aan subsidie te financieren voor de energietransitie naar elektrische rijden, worden bezitters van benzine- en dieselauto’s straks extra belast. In de vorm van een innovatietoeslag gaan vervuilende autobestuurders 24 euro per jaar meer betalen. Ook gaan de accijns en motorrijtuigenbelasting omhoog. VVD wil juist de vliegtax verhogen van 7 naar 15 euro en over gaan tot een aanschafbelasting BPM voor vervuilende auto’s.

Klimaattafel gebouwd omgeving: aardgasvrij

Woningstichtingen gaan deze kabinetsperiode al beginnen met het verduurzamen en aardgasvrij maken van sociale huurwoningen. Jaarlijks gaat dit om 30 tot 50 duizend woningen. De woningstichtingen krijgen een half miljard extra in de vorm van een korting op de verhuurdersheffing, ISDE-subsidie, de energie-investeringsaftrek en extra geld voor wijkgerichte verduurzaming.

Energiebelasting op gas

Om de hogere energiebelasting op gas te compenseren wordt de jaarlijkse energieheffingskorting de komende 4 jaar met 65 euro verhoogd. Deze vaste korting is nu 385 euro. De energiebelasting op elektriciteit gaat de komende jaren gefaseerd omlaag.

Subsidies woningeigenaren

Gemeenten moeten vanaf 2021 huiseigenaren laten weten hoe en wanneer ze van het aardgas af moeten. Om de kosten op te vangen komen hier straks allerlei subsidies en regelingen voor. Ook komt er een gebouwgebonden financiering. Deze duurzaamheidslening zit aan de woning vast en tast de kredietwaardigheid van de woningbezitter niet aan.

Klimaattafel industrie: Geen Co2-heffing

De industrie krijgt geen Co2-heffing opgelegd. Wel komt er een boetesysteem voor bedrijven die geen verduurzamingsplan hebben of zich er niet aan houden. De boete verdwijnt in een subsidiepot, die weer beschikbaar wordt gesteld aan bedrijven die gaan verduurzamen. Ook wordt Co2-opslag gestimuleerd via een SDE++ regeling. Het jaarlijks budget wordt opgeschroefd tot 550 miljoen euro in 2050.

Milieuorganisaties ontstemt

Milieuorganisaties, De Nederlandsche Bank en verschillende onderzoeksbureaus zijn ontstemt over het niet invoeren van een Co2-heffing voor de vervuilende industrie. De korte termijnbelangen van de industrie zijn volgens hen te zwaar meegewogen. Ook de inzet op Biomassa en Co2-opslag is een volgens Natuur & Milieu een stap in de verkeerde richting. Een Co2-heffing zou zowel economisch als klimaattechnisch de beste oplossing zijn voor de lange termijn.

Klimaatakkoord nog niet officieel

Of het Klimaatakkoord in haar huidige vorm wordt ingevoerd moet nog blijken. De Eerste Kamer buigt zich nu over de nieuwe Klimaatwet. Het Planbureau voor de Leefomgeving moet het hele akkoord financieel nog doorrekenen. Daarnaast zijn er aanvullende vragen gesteld aan het Centraal Planbureau over het Klimaatakkoord.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie