Geen ambities, maar richtlijnen

Iets waar voorgaand aan de, tot nu toe, belangrijkste Klimaattop wel op werd gehoopt. In plaats van concrete en ambitieuze klimaatplannen zijn alleen de richtlijnen van het Parijse klimaatakkoord afgetikt. Hierin staat hoe de deelnemende landen het terugdringen van de Co2-uitstoot  en de voortgang hiervan moeten rapporteren. De klimaatambities worden over 9 maanden besproken tijdens een extra klimaatconferentie in New York.

Waarschuwing IPCC

Veel landen noemen de uitkomst teleurstellend. Vooral omdat haast nu echt geboden is. IPCC bracht voorafgaand aan de Klimaattop een dringend rapport uit. Hierin werd vastgesteld dat de koers naar het beperken van de opwarming naar 1,5 graad uit het zicht raakt. Alleen als olie, kolen en gas binnen 12 jaar drastisch worden uitgebannen is dit nog haalbaar.

Blokkade olielanden

De meeste landen wilden dan ook dat hier gehoor aan werd gegeven, maar de 4 grote olielanden (VS, Rusland, Saoedi-Arabië en Koeweit) blokkeerden dit. In plaats van stevig beleid werd er besloten tot het maken van een obligate melding van het rapport en de noodzaak om de klimaatplannen verder op te schroeven. In de extra klimaatconferentie in 2019 moeten de landen deze plannen indienen.

VN-klimaatfonds arme landen

De financiële pot die de arme landen moet helpen om hun klimaatdoelen te halen is nog half leeg. Afgesproken is dat de rijkere landen het VN-klimaatfonds sneller moeten vullen. In 2020 moet hier jaarlijks 100 miljard ingestopt worden. Overeenstemming over financiële compensatie voor ontwikkelingslanden die nu al de gevolgen van klimaatschade ondervinden werd niet bereikt.

Extra klimaattop in New York

Milieuorganisaties noemen de Poolse klimaatconferentie teleurstellend. Vooral het “vrijwillige” karakter van het klimaatakkoord wordt gehekeld. Het European Climate Foundation was gereserveerder. De ECF verwacht dat vooral in de extra klimaattop in New York spijkers met koppen worden geslagen. De eerstvolgende, officiële klimaattop (COP25) vindt plaats in Chili.

Meer over de energietransitie

Eén reactie op “COP24: Uitkomst 24e editie klimaattop in Polen stelt teleur”

  1. Joost Joosten

    Het is maar goed dat het bij richtlijnen is gebleven; de Summaries for Policymakers van het IPCC wijken zoveel af van wat de onderliggende wetenschappelijke onderzoeken kunnen dragen dat de Summaries niet geschikt zijn om beleid op te maken.
    Aangezien de halve wereld niet meedoet aan het nemen van maatregelen, zou het beter zijn om te bedenken hoe we ons kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging (bouwen op hogere gronden, op palen, drijvende bakken), aangezien met het huidige gebrekkige mondiale commitment de klimaatverandering en de zeespiegelstijging gewoon door zullen gaan.

Geef een reactie