Uitstoot van broeikasgas

De uitstoot van broeikasgas wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten. In 2018 bedroeg de broeikasgasuitstoot ongeveer 189 miljard CO2-equivalenten. Eén CO2-equivalent geeft aan in welke mate de gas bijdraagt aan het broeikaseffect. Onder de broeikasgassen vallen CO2, lachgas, methaan en andere fluorhoudende gassen.

Industrie en energiebedrijven grootste vervuilers

De industrie en energiebedrijven zijn de grootste vervuilers en voor hen wacht ook de zwaarste taak om de broeikasgasuitstoot voor 2030 te verlagen. De energiebedrijven moeten hun uitstoot de komende 10 jaar met 42% verlagen. De industrie (27%), Verkeer & vervoer (13%), Gebouwde omgeving (12%) en Landbouw (6%) nemen de rest voor hun rekening.

Uitstoot broeikasgas 2018 per sector

Uitstoot broeikasgas 2018

Meer CO2-uitstoot in 2019

In het tweede kwartaal van 2019 nam de CO2-uitstoot in Nederland met 2,9 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit komt vooral, omdat het vorig jaar in dezelfde periode een stuk warmer was. Vooral de uitstoot bij huishoudens nam toe, met bijna 13 procent. Ook in andere sectoren, Dienstverlening (17%), Transport (1,5%) en Landbouw & Industrie (0,4%) nam de CO2-uitstoot toe.

Bijdrage per bedrijfstak

bijdrage-co2-uitstoot-na

Bron: CBS

Geef een reactie