Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet zich meer inspant om kernenergie op de Europese klimaatagenda te zetten. Kernenergie komt dan namelijk in aanmerking voor Europese financiële middelen bestemt voor energie neutrale technieken. Volgens de Tweede Kamer is kernenergie écht duurzaam.

Tweede Kamer kernenergie is duurzaam

      3030x gezien   4 reacties

Is kernenergie wel duurzaam?

Kamerlid Silvio Erkens (VVD) diende op 10 juni de motie in, die vooral steun vond bij het rechtse politieke landschap (PVV, VVD, SGP, CDA, JA21 en FVD). Linkse politieke partijen vinden kernenergie niet duurzaam. De discussie over kernenergie wakkert dus ook politiek weer aan. De grote vraag blijft hoe duurzaam, energieneutraal of juist gevaarlijk kernenergie nou eigenlijk is en wat deze bijdraagt aan het tegengaan van het klimaatprobleem.

Directe en indirecte CO2-uitstoot

Bij de opvatting dat kernenergie geen CO2 uit stoot, houdt men onvoldoende rekening met de CO2 die vrijkomt bij het bouwen van een kerncentrale, het winnen van Uranium en het verwerken van het radioactieve afval. Deze indirecte CO2-uitstoot is weldegelijk belangrijk, voordat een energiebron het label “schone energie” krijgt. Wordt de indirecte CO2-uitstoot meegenomen, dan blijkt kernenergie significant minder schoon dan bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.

Kernenergie duurzaam?

Kernenergie energieneutraal?

Een duurzame energiebron is alleen energieneutraal als deze van bron tot graf meer energie oplevert dan kost. De weg die kernenergie aflegt, is een hele lange. Het Uranium voor onze eigen kerncentrale Borssele komt bijvoorbeeld uit Kazachse mijnen. Per vrachtvervoer en scheepvaart gaat deze voor gasvorming via Engeland, voor verrijking naar Almelo en vervolgens naar een splijtstofstavenfabriek in Duitsland of Frankrijk, om daarna uit te komen bij kerncentrale Borssele.

Verwerken radioactief afval

Kerncentrale Borssele produceert jaarlijks enkele tonnen radioactief afval. Dat gaat eerst voor verwerking naar Frankrijk, maar het grootste gedeelte komt weer terug naar Nederland. Het deel Plutonium dat bij opwerking vrijkomt, is nog eenmalig te gebruiken, maar daarna zéér radioactief en onbruikbaar. Nederland denkt sinds 1976 al na over een plek om dit radioactieve afval op te slaan, maar zonder gewenst resultaat. Het afval ligt nu tijdelijk opgeslagen in een bunker in Vlissingen.

Bijdrage kernenergie

Wat is de bijdrage die kernenergie kan leveren aan onze energietransitie? Kernenergie is nu goed voor ongeveer 2 procent van de wereldwijde energieverbruik en zal in 2050 niet verder toenemen dan 3 procent. Daarnaast is een nieuwe Nederlandse kerncentrale er pas op z’n vroegst in 2030. De bijdrage van kernenergie zal dus beperkt zijn en waarschijnlijk blijven.

Onderzoek naar kernenergie

Energie-expert Herman Damveld geeft met het rapport “Kernenergie en het broeikaseffect” een heldere en bredere kijk op kernenergie. Damveld houdt zich al jaren bezig met belangrijke energievraagstukken en schreef hierover talloze boeken en rapporten. In dit rapport gaat hij in op de vraag of kernenergie wel echt energieneutraal en CO2-vrij is en wat kernenergie bijdraagt aan de energietransitie. Download het hele rapport hier.

4 reacties op “Tweede Kamer: kernenergie is duurzaam”

 1. Jan van den Berg

  Als we nou toch eens, met heel de wereld en met dezelfde energie die we in het coronavaccin hebben gestoken, thoriumreactoren exploitabel gaan maken dan zijn we er toch.
  Kernfusie gaat echt nog veel te lang duren en is ook vreselijk duur.
  Windmolentjes en zonnepanelen zie ik alleen maar als behelpen.
  Eigenlijk zou Elon Musk hier zijn energie in moeten steken i.p.v. naar Mars te gaan.

 2. Beijlen

  Einstein schijnt eens gezegd te hebben, ‘twee dingen zijn oneindig, het heelal en de menselijke domheid, en van het eerste ben ik niet zeker’.
  Als er nu geluiden in de Tweede Kamer te horen zijn om kernenergie het stempel duurzaam te geven dan denk ik dat Einstein gelijk heeft.
  Hoe kun je, alles meewegend, tot de conclusie komen dat kernenergie, letwel ik heb het niet over kernfusie, duurzaam is.
  Van opportunisten verwacht je zo’n stellingname maar als je echt naar de feiten kijkt is zo’n conclusie m.i. niet mogelijk.
  Bij de opvatting dat kernenergie geen CO2 uit stoot, houdt men onvoldoende rekening met de CO2 die vrijkomt bij het bouwen van een kerncentrale, het winnen van Uranium en het verwerken van het radioactieve afval.
  EN leert de mensheid dan niets van de geschiedenis, Tsjernobyl, Harrisburg, Fukushima???
  De overheid zou volgens mij maximaal moeten inzetten op de productie van waterstof.
  Daarvoor is veel elektriciteit nodig die opgewekt kan worden door zonneparken op zee en misschien ook door getijdenenergie verder te ontwikkelen.
  Windenergie zou ook kunnen bijdragen maar gezien de afbrokkelende steun hiervoor is dit minder wenselijk.

 3. Sluiman

  Mooi weerwoord op Jan van den Berg, hij zegt eigenlijk dat Duitsland een onderontwikkeld land is, zij zijn immers verstandig en schaffen kerncentrales af. Japan is ook genezen. Ja de Russen die maken een toerististische trekpleister van Tjernobyl, maar daar telt een ode of zieke medemens mee rof minder ook niet echt mee en als je protesteert zet Poetin een klem op je b.. Gelukkig leven in Nederland en discussie mag, maar blijf wel bij de feiten als je een discussie wil voeren Jan van den Berg. Wetenschappers hebben de i, luister er naar.

 4. Mia

  Wat een interessant artikel! Ik heb eigenlijk nooit nagedacht over de CO2 uitstoot die komt kijken bij het winnen en vervoeren van de grondstoffen. Maar dit geldt dan toch ook voor windenergie en zonne-energie? Ik zelf ben geen voorstander van kernenergie. Het is het een beetje hetzelfde als met windmolen. Allemaal prima, als het maar niet bij jou in de buurt is. Daarom is Wind op zee de beste optie. Thorium en kernfusie zijn echte dingen voor de lange termijn 30+ jaar vanaf hier.

  Het rapport van Herman Damveld is ook goed om te lezen. Deze man heeft een goede kijk of energie.

Geef een antwoord

Of