Is kernenergie wel duurzaam?

Kamerlid Silvio Erkens (VVD) diende op 10 juni de motie in, die vooral steun vond bij het rechtse politieke landschap (PVV, VVD, SGP, CDA, JA21 en FVD). Linkse politieke partijen vinden kernenergie niet duurzaam. De discussie over kernenergie wakkert dus ook politiek weer aan. De grote vraag blijft hoe duurzaam, energieneutraal of juist gevaarlijk kernenergie nou eigenlijk is en wat deze bijdraagt aan het tegengaan van het klimaatprobleem.

Directe en indirecte CO2-uitstoot

Bij de opvatting dat kernenergie geen CO2 uit stoot, houdt men onvoldoende rekening met de CO2 die vrijkomt bij het bouwen van een kerncentrale, het winnen van Uranium en het verwerken van het radioactieve afval. Deze indirecte CO2-uitstoot is weldegelijk belangrijk, voordat een energiebron het label “schone energie” krijgt. Wordt de indirecte CO2-uitstoot meegenomen, dan blijkt kernenergie significant minder schoon dan bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.

Kernenergie duurzaam?

Kernenergie energieneutraal?

Een duurzame energiebron is alleen energieneutraal als deze van bron tot graf meer energie oplevert dan kost. De weg die kernenergie aflegt, is een hele lange. Het Uranium voor onze eigen kerncentrale Borssele komt bijvoorbeeld uit Kazachse mijnen. Per vrachtvervoer en scheepvaart gaat deze voor gasvorming via Engeland, voor verrijking naar Almelo en vervolgens naar een splijtstofstavenfabriek in Duitsland of Frankrijk, om daarna uit te komen bij kerncentrale Borssele.

Verwerken radioactief afval

Kerncentrale Borssele produceert jaarlijks enkele tonnen radioactief afval. Dat gaat eerst voor verwerking naar Frankrijk, maar het grootste gedeelte komt weer terug naar Nederland. Het deel Plutonium dat bij opwerking vrijkomt, is nog eenmalig te gebruiken, maar daarna zéér radioactief en onbruikbaar. Nederland denkt sinds 1976 al na over een plek om dit radioactieve afval op te slaan, maar zonder gewenst resultaat. Het afval ligt nu tijdelijk opgeslagen in een bunker in Vlissingen.

Bijdrage kernenergie

Wat is de bijdrage die kernenergie kan leveren aan onze energietransitie? Kernenergie is nu goed voor ongeveer 2 procent van de wereldwijde energieverbruik en zal in 2050 niet verder toenemen dan 3 procent. Daarnaast is een nieuwe Nederlandse kerncentrale er pas op z’n vroegst in 2030. De bijdrage van kernenergie zal dus beperkt zijn en waarschijnlijk blijven.

Onderzoek naar kernenergie

Energie-expert Herman Damveld geeft met het rapport “Kernenergie en het broeikaseffect” een heldere en bredere kijk op kernenergie. Damveld houdt zich al jaren bezig met belangrijke energievraagstukken en schreef hierover talloze boeken en rapporten. In dit rapport gaat hij in op de vraag of kernenergie wel echt energieneutraal en CO2-vrij is en wat kernenergie bijdraagt aan de energietransitie. Download het hele rapport hier.

Geef een reactie