Goedkope Chinese panelen

Net als de rest van de wereld, wordt ook de Verenigde Staten overspoelt met goedkope zonnepanelen uit bijvoorbeeld China. Hierdoor ontstaat er een oneerlijke concurrentie, volgens de producenten van de thuislanden. Chinese producenten krijgen overheidssubsidie om zonnepanelen te produceren, waardoor er een enorm overschot aan zonnepanelen is ontstaan. China ‘dumpt’ deze zonnepanelen tegen een zeer lage prijs op de Amerikaanse en Europese markt.

Oneerlijke concurrentie

Suniva en SolarWorld Amerika wilden dat president Trump zich hard zou maken voor een importbelasting op zonnepanelen van 50 procent. Dit hoge tarief was, volgens de zonnepaneelproducenten, nodig om de concurrentie eerlijker te maken. Trump kondigde deze week dus een importheffing van maximaal 30 procent aan. De nuances in de ingevoerde importbelasting stelde Juergen Stein (CEO SolarWorld) echter teleur.

Importbelasting op zonnepanelen

De importheffingsregeling duurt 4 jaar. Het eerste jaar is het belastingpercentage 30 procent. Elk jaar dat volgt wordt dit 5 procent minder. De maatregel lijkt fors, maar de eerste 2,5 GigaWatt aan zonnepanelen dat wordt ingevoerd uit andere landen, is echter vrijgesteld van deze 4 jaar durende belasting. Daarnaast kunnen landen ook verzoeken om vrijstelling van de importbelasting te krijgen. De maatregel lijkt minder fors dan deze in eerste instantie wordt aangenomen. Daarbij is het percentage importbelasting slechts een klein deel van de totale kosten van zonnepanelen.

Reactie China

De eerste reacties vanuit China bestempelen de maatregelen van Trump als “protectionistisch”. Daarnaast wijst het Chinese ministerie van Handel erop dat de importbelasting ook invloed zal hebben op de gehele wereldhandel en de onderlinge verhoudingen met de Verenigde Staten. Trump voert deze maatregelen, geheel in lijn met zijn zienswijze, door. De regering Trump wil graag de Amerikaanse economie verdedigen.

Bron: New York Times

Duurzame onderwerpen

Geef een reactie