Hogere doelstelling hernieuwbare energie

De huidige doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs, stelt dat 27% van het wereldwijde energieverbruik moet zijn geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Dit percentage blijkt echter niet langer voldoende om de temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden. Het Europese Parlement besloot hierop om het percentage hernieuwbare energie daarom op te schroeven naar 35% .

Geen belasting opwekking energie

Naast het opschroeven van het percentage hernieuwbare energie, wil  het Europese Parlement ook de regels aanscherpen voor het ondersteunen van consumenten die energie willen opwekken of lid willen worden van een energiecoöperatie. Dit houdt onder meer in, dat er geen belastingen mogen worden gevorderd op de opgewekte energie van consumenten die zij zelf verbruiken. Hiermee wordt de “zonbelasting” die de Spaanse regering hanteert illegaal, volgens de EU-regels. Met deze zonbelasting dwingt Spanje consumenten die zonnepanelen hebben, om belasting te betalen over de energie die zij opwekken en zelf gebruiken.

Duurzaam besef Europees Parlement

Uit een rapport van CE Delf in 2016, bleek dat de helft van alle burgers binnen de Europese Unie in 2050 hun eigen energie kunnen opwekken uit hernieuwbare bronnen. Dit is bijna de helft van de totale elektriciteitsbehoefte in de Europese Unie. Echter kan dit alleen bereikt worden met de juiste ondersteuning. Het Europese Parlement lijkt dit nu te beseffen.

Controversiële subsidies

Eerder steunde het Europese Parlement het gebruik van bio-energie binnen de EU. Zo konden lidstaten bijvoorbeeld bomen verbranden om hun emissiedoelstellingen te behalen. Ook steunden zij controversiële subsidies voor steenkool, kernenergie en gas. De komende maanden gaan de Europese Raad, het Europese Parlement en de Europese Commissie hierover met elkaar in beraad, om de voorgestelde wijzigingen zo goed en snel mogelijk door te voeren.

Meer over de energietransitie

Bron: Greenpeace

Geef een reactie