Aandeel zonne-energie gestegen

Onderzoeksbureau Dutch New Energy Research deed onderzoek naar de groei van zonne-energie in Nederland. De 2,3 miljoen zonnepanelen hebben een totaal vermogen van ongeveer 635 Megawattpiek. Het aandeel zonne-energie van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie blijft goed doorgroeien. Dutch New Energy Research verwacht dat dit in 2019 al op ruim 5 procent zal liggen.

Bedrijfsdaken en zonneparken

Vooral de groei van zonnepanelen op bedrijfsdaken is sterk gestegen. De helft van de geplaatste zonnepanelen werden op daken van bedrijven geïnstalleerd. Het aantal zonneparken is ook gestegen, met ruim 60%. Naar verluidt zal het aantal zonneparken de komende jaren fors groeien. Ook de groei van zonnepanelen op normale woningen blijft onveranderd doorgaan.

Zonnepanelen op huurwoningen

Omdat de woningen van woningstichtingen voor 2021 het Energielabel B moeten hebben, worden ook op sociale huurwoningen steeds vaker zonnepanelen aangebracht. Hierin is een forse groei te zien. Helaas wordt hierbij niet het totale dakoppervlak benut. Vaak worden er slechts 3 of 4 zonnepanelen geïnstalleerd. De huurder kan dit uiteraard wel uitbreiden.

Salderingsregeling of terugleversubsidie

Opvallend is dat het naderende einde van de salderingsregeling weinig tot geen invloed lijkt te hebben op de beslissing van consumenten om over te stappen op zonnepanelen. Een terugverdientijd van 7 jaar, zoals ministers Wiebes voorstelde in de nieuwe terugleversubsidie, vinden consumenten wel te lang. In het onderzoek komt naar voren dat een terugverdientijd van 5 jaar wel acceptabel wordt gevonden.

Meer over zonne energie

Bron: Dutch Solar Quarterly

Eén reactie op “Spectaculaire groei van zonnepanelen in eerste halfjaar van 2018”

 1. Adeo

  Spectaculaire groei van zonnepanelen in eerste halfjaar van 2018, dat is mooi.
  Iedereen plaatst panelen en we kunnen 20 tot 30 jaar genieten van de opbrengst van die panelen.
  Maar dan…… Oude panelen eraf en nieuwe er weer op ?.
  Denk je nu eigenlijk nog niet aan, is zoiets van “zien we later wel”.
  Kwam vandaag een artikel van stopdebankiers” tegen over wat er vrij komt als de panelen moeten worden vervangen.
  Een citaat uit dit artikel:

  De door de regeringscoalitie doorgedrukte energietransitie vereist forse groei van het aantal zonnepanelen. Het beleid is dat ze op daken en in stedelijk gebied komen. Het zal ertoe leiden dat het Nederlandse landschap de komende jaren zwart en blauw ziet van de zonnepanelen. Precies zoals de regering het zich wenst.

  Maar afgezien van de zichtbare milieuvervuiling (houden we nog groene weiden over) kun je ook je vraagtekens zetten bij het beleid massaal zonnepanelen in te zetten in de strijd voor een beter milieu.

  Waar we vooral tegenaan hikken en steeds meer bezorgd over zijn is: wat gebeurt er met al die zonnepanelen aan het einde van hun leven? Daarbik denken we aan de volgende overwegingen:
  – Het probleem van de verwijdering van oude zonnepanelen zal over twee of drie decennia met volle kracht exploderen en de omgeving vernielen omdat het een enorme hoeveelheid afval is die niet gemakkelijk te recycleren is.
  – Zonnepanelen creëren 300 keer meer giftig afval per eenheid energie dan kerncentrales. Als zonne- en nucleaire energie de komende 25 jaar dezelfde hoeveelheid elektriciteit produceren als nucleair geproduceerd in 2016, en de afvalstoffen op voetbalvelden worden gestapeld, dan bereikt het kernafval de hoogte van de scheve toren van Pisa (53 meter), zonnepanelen-afval bereikt daarentegen een hoogte van twee Mt. Everests (16 km).
  – In tegenstelling tot eerdere aannames, kunnen verontreinigende stoffen zoals lood of carcinogeen cadmium door regenwater vrijwel volledig wegspoelen uit de fragmenten van zonnemodules gedurende een periode van enkele maanden.
  – In landen als China, India en Ghana, verbranden mensen die in de buurt van stortplaatsen voor e-afval leven vaak het afval om de kostbare koperdraden te redden voor wederverkoop. Omdat dit proces het verbranden van plastic vereist, bevat de resulterende rook giftige dampen die kankerverwekkend en teratogeen zijn (geboorteafwijkingen veroorzaken) bij inademing.

  Als de schrijver gelijk heeft wordt je daar allesbehalve vrolijk van, het volledige artikel is te lezen op:
  https://www.stopdebankiers.com/zonne-energie-een-tikkende-tijdbom/

Geef een reactie