Verzakking groter dan verwacht

De actuele bodemkaart maakt onderscheid tussen de diepe oorzaken van bodemdaling en de effecten in de bovenste laag. Dit laatste kon tot voor kort niet gemeten worden. Nu blijkt dat juist in deze laag de verzakking groter is dan werd aangenomen. Vooral in veen- en kleigebieden is deze daling duidelijk merkbaar./

Gaswinning en klimaatverandering

Deze verzakking in de bovenste laag wordt veroorzaakt door gaswinning, maar ook door de verandering in het klimaat. Hete zomers drogen de veengronden uit, waardoor bodemverzakking sneller optreed. Dit proces is onomkeerbaar. Volgens het NCG kan het huidige tempo waarin de Nederlandse bodem verzakt enorme consequenties hebben voor het Nederlandse landschap en historische binnensteden./

Project Bodemkaart

Het project bodemdalingskaart.nl is een initiatief van het NCG. Voor het eerst is gebruik gemaakt van een integrale combinatie van radarsatellieten, GPS, en absolute zwaartekrachtmetingen om de verzakking in kaart te brengen. De kaart geeft goed weer hoe serieus het probleem in Nederland is./

Bodemverzakking bovenste laag

bodemverzakking

Bron:Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG)

Duurzame onderwerpen

Eén reactie op “Klimaatverandering: Nederlandse bodem zakt sneller dan verwacht”

  1. Joost Joosten

    Volgens ice-core data is het klimaat al ~ 13.000 jaar redelijk stabiel, stabieler dan een aantal eerdere interglacialen. Het was in ‘ons’ huidige interglaciaal al vaker warmer dan nu. Bodemdaling in veengebieden is al honderden jaren aan de gang, en vooral een gevolg van ontwatering/drainage.
    Onder invloed van de actuele hype rond opwarming wordt bijna alles – maar ten onrechte – gelinkt aan ‘klimaatverandering’. Verandering is historisch gezien de norm. In de jaren ’60 was men bang voor afkoeling (zie de oude krantenberichten).
    Aangezien er een zonneminimum aan zit te komen zullen de data (meetwaarden) de komende decennia de ‘theorie’ van de alarmisten ontkrachten. No matter how beautiful your hypothesis is, if the data do not match it’s useless.

Geef een reactie