Belofte kabinet maakt schuld

Tijdens de parlementaire enquête erkende de overheid dat er veel mis is gegaan tijdens de jarenlange gaswinning in Groningen. Naar aanleiding van het opgestelde rapport maakte het kabinet een plan om de Groningers de komende jaren flink te compenseren. Met de 28 maatregelen die nu zijn gepresenteerd maakt het kabinet voor de zomer alvast een deel van de beloftes waar. De schaderegelingen in Groningen worden sneller afgehandeld en het versterkingsprogramma wordt verbeterd.

Schadeafhandeling Groningen sneller

Vanaf september start het IMG het afhandelen van schadeclaims volgens de nieuwe regels. Bij schades tot € 60.000,- gaat het IMG er altijd vanuit dat de oorzaak bij de gaswinning en daaropvolgende aardbevingen ligt. Dit zorgt ervoor dat er minder tijd zit tussen het melden van de schade en het herstel van de schade. De Groningers konden hun lopende schadeclaim tijdelijk pauzeren, zodat het IMG deze alsnog onder de nieuwe regels toetst.

Ook stopt de overheid met het in hoger beroep gaan bij zaken waar de uitspraak in het voordeel van de Groningers viel. De overheid ging telkens in beroep, waardoor deze schrijnende zaken nog steeds op de plank liggen. Het kabinet trekt bij alle lopende zaken het hoger beroep in en gaat bij toekomstige zaken niet meer in hoger beroep.

Versterken van woningen in Groningen

Ondanks dat de gaswinning in Groningen stopt betekent dit niet het einde van de aardbevingsproblematiek in de provincie. Deskundigen verwachten dat de Groningers nog jarenlang last houden van de gevolgen door de gaswinning. Het versterken van de woningen in het aardbevingsgebied is dus van groot belang. Dit traject wordt versneld en mensvriendelijker gemaakt. Zo wordt een tijdelijk onderkomen volledig ingericht, zodat vooral kinderen zich thuis voelen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen veel stress ervaren van de tijdelijke verhuizing. Ook biedt het NCG huiseigenaren gratis isolatiemaatregelen aan als hun woning niet op korte termijn wordt versterkt.

Subsidie Waardevermeerdering aanvragen

Alle 50 maatregelen

Bron: Rijksoverheid, IMG

Forum

Gas uit Groningen is juist goed

Meer nieuws

Over de energietransitie

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie