Geen oplossing voor radioactief afval

Kernenergie is nog steeds omstreden als het gaat om het opwekken van schone energie. Tegenstanders benoemen vooral het radioactieve afval dat door kernenergie ontstaat, dat moet namelijk duizenden jaren veilig (ondergronds) bewaard blijven. En in tegenstelling tot wat voorstanders beweren is er wereldwijd nog steeds geen definitieve oplossing gevonden voor dit afvalprobleem. Daarentegen levert kernenergie wel meer stabiliteit en veel meer stroom per oppervlakte.

Nieuwe generaties kernenergie

Naast het radioactieve afval kent kernenergie ook ontploffingsgevaar. Tegenstanders voeren dit vaak aan als argument tegen kernenergie, maar het is de vraag hoe groot dit gevaar echt is. De laatste jaren zijn er eigenlijk geen (grote) incidenten geweest met kerncentrales. Dit komt vooral door de ontwikkeling van kerncentrales. De 3e generatie kerncentrale is vele malen veiliger dan de kerncentrales waar in het verleden wel problemen waren. Ook gaat deze generatie kernreactor veel efficiënter om met de benodigde grondstoffen.

Thoriumenergie

De 4e generatie kerncentrale, de gesmolten zout-reactor, oftewel thoriumenergie kent helemaal geen ontploffingsgevaar en heeft qua ruimte dezelfde voordelen als kernenergie. Daarbovenop is het radioactieve afval dat ontstaat veel minder gevaarlijk en ook minder in hoeveelheid. Het grote probleem: thoriumenergie is nog nergens in de praktijk toegepast en kost zeker nog 20 jaar aan onderzoek en ontwikkeling. Voor de korte termijn dus geen oplossing zou je denken. Meer over thoriumenergie

Mister Thorium

Gerard Smals is het daar niet mee eens. “Mister Thorium” roept al jaren om een thoriumcentrale en sprong dan ook een gat in de lucht toen hij las over de thoriumplannen van de provincie Noord-Brabant, zo laat hij BN DeStem weten. Hij geeft toe dat een thoriumcentrale pas realistisch is over 10 of 20 jaar, maar ziet modulaire centrales met uraniumreactoren wel als haalbaar voor de korte termijn. Het afval kan volgens Smals later in een thoriumcentrale verbrand worden.

Groen energiesysteem

Technisch gezien past kernenergie goed in het toekomstige groene energiesysteem, maar dan moet er wel een echte oplossing voor het afvalprobleem worden gevonden. Een versnelde ontwikkeling van thoriumenergie is dan zeker een must. Daarbij vragen kernenergie en thoriumenergie om een grote investering die nu nauwelijks terugverdiend wordt. Een overheidssubsidie kan hier bij helpen, maar ook uitbreiding naar productie ten behoeve van waterstof en warmte biedt dan uitkomst. Feit is dat kernenergie voorzichtig weer wordt geopperd als energiebron.

Bron: TNO, NRG, BN de Stem

Kernenergie is noodzakelijk
Meer over kernenergie

Eén reactie op “Provincie Noord-Brabant denkt toch weer aan kernenergie”

  1. Joep Schroen

    Jammer dat er steeds weer benadrukt wordt dat er geen oplossing is voor het afval. Mijn inziens is dat niet het grootste probleem. Het grootste probleem is: waar komt de splijtstof vandaan en hoeveel energie en milieuvervuiling kost dat (nog afgezien van het menselijke leed)… Hoezo geen CO2 uitstoot!

Geef een reactie