Duurzaamheid weinig in verkiezingsprogramma's

Nu de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen bekend zijn gemaakt kan goed worden vergeleken hoe serieus de klimaatafspraken genomen worden. Slechts enkele partijen slagen erin om het klimaatakkoord goed mee te nemen in hun programma. GroenLinks, PvdD, PvdA & D66 doen dit wel in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VVD, SP of CDA. De PVV van Geert Wilders noemt in haar programma helemaal niets over de klimaatafspraken. Concluderend schieten alle partijen tekort als het gaat om het behalen van de belangrijkste doelstelling.

cop22-klimaatakkoord

Belangrijkste doelstelling klimaatakkoord

Een keiharde afspraak is dat de opwarming van de aarde in 2050 maximaal 2 graden mag zijn. Dit houdt in dat de Co2-uitstoot dan met 96 procent moet zijn verminderd. In 2030 moet de uitstoot met 40 procent zijn gereduceerd. Met het huidige beleid halen we slechts 12 procent in 2030, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving. Daar komt bij dat er ook nog een verdergaande doelstelling werd geformuleerd tijden de klimaattop.

Opwarming aarde reduceren naar 1,5 graad

In deze verdergaande doelstelling is opgenomen dat de opwarming van de aarde niet alleen beperkt moet worden, maar ook verlaagd naar 1,5 graad in 2050. Dit houdt in dat in 2050 de Co2-reductie groter dan 100 procent moet zijn. In 2030 moet deze tot 47 procent zijn gekrompen. Zelfs de groenste partijen zijn alleen bezig met de beperking van opwarming tot 2 graden, omdat de reductie nagenoeg onmogelijk is. Toch is dit niet helemaal waar.

Tussendoelen voor reductie broeikasgassen

In theorie zouden alle energiecentrales gestookt kunnen met biomassa (hout). De vrijgekomen broeikasgassen kunnen dan ondergronds opgeslagen worden. Greenpeace liet onderzoeken welke tussendoelen nodig zijn. Een aantal hiervan zijn:

  • Alle kolencentrales sluiten (2020)
  • Alleen elektrische auto’s (2025)
  • Alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (2025)
  • Alle verwarming zonder aardgas (2035)
  • Alle landbouw naar 0 procent Co2-uitstoot (2035)

Tweede Kamerverkiezing

Op 15 maart 2017 gaat Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze verkiezing is misschien wel belangrijker dan ooit. Is de Nederlandse burger zich bewust van de ernst van klimaatverandering? Dan is dit het uitgelezen moment om politieke partijen te dwingen meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Meer over de energietransitie

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, De Volkskracht, Greenpeace

Stemt u tegen klimaatverandering? 

Discussieer mee!

Geef een reactie