Van het gas af in 2030

Op dit moment telt de woningbouwsector ongeveer 7,6 miljoen huishoudens, waarvan 96 procent gebruik maakt van aardgas voor het verwarmen van hun woning. De Nederlandse overheid wil dat 80% van Nederland in 2030 geen gebruik meer maakt van aardgas. Het Groningse gas moet dan zijn vervangen door een duurzaam alternatief. Dit betekent dat er jaarlijks 460.000 huishoudens van het gas af moeten.

Alternatieven voor aardgas

Veruit het beste alternatief van aardgas is het isoleren van de woning in combinatie met een warmtepomp (62%). Het aandeel stadswarmte zal toenemen tot 18 procent in 2030. Deze is nu slechts 4%. Het resterende gedeelte (20%) blijft aangesloten op aardgas. Hiervoor zal in de toekomst mogelijk een nieuwe, innovatieve oplossing beschikbaar zijn.

Overstap naar alternatieve warmte lastig

Het onderzoek van Ecorys laat zien dat de overstap voor veel Nederlanders, zonder hulp van de overheid, niet haalbaar is. In eerste instantie was de gedachte, dat alleen lage inkomens financiële steun nodig zouden hebben om van aardgas af te stappen. Nu blijkt dat de groep veel groter is. In Nederland zijn 2,5 miljoen huishoudens die sowieso te weinig geld achter de hand hebben voor het vervangen van noodzakelijke producten. Laat staan dat ze geld hebben voor het verduurzamen van hun woning. Zelfs voor mensen met een modaal, of zelfs 2 keer modaal inkomen, is de overstap lastig.

Steun van de overheid

De overheid zal de komende jaren een belangrijke rol moeten spelen in de financiële ondersteuning om de huishoudens te helpen over te stappen van gas naar een duurzaam alternatief. Op dit moment is er een investeringssubsidie (ISDE) beschikbaar. Daarnaast kan in sommige gevallen een energiebesparingssubsidie worden verkregen. Deze subsidies zijn echter niet voldoende om de kosten te dekken, waardoor de klimaatdoelstelling voor 2030 onhaalbaar dreigt te worden.

Onderzoek Ecorys

Meer over de energietransitie

Bron: Ecorys, Rijksoverheid

Geef een reactie