Verbod op kolenstroom

De nieuwe wet bepaalt niet dat de kolencentrales dicht moeten, maar verbiedt wel het gebruik van steenkool als grondstof. Hiermee reguleert de politiek de brandstof en is er geen sprake van onteigening. Wiebes heeft in een reactie aangegeven dat een financiële compensatie daarom niet noodzakelijk is. De energiecentrales kunnen immers op elk andere grondstof blijven draaien.

Van kolen naar biomassa

Nederland telt op dit moment 5 kolencentrales. De Hemweg sluit volgend jaar sowieso haar deuren al. De andere 4 kolencentrales worden omgebouwd naar biomassacentrales. Voor de 3 nieuwste kolencentrales geldt een deadline van 1 januari 2030. De oudere, Amercentrale moet uiterlijk 1 januari 2025 van steenkool af zijn.

Energieleveranciers teleurgesteld

Eigenaren Uniper, RWE en Engie betreuren het besluit, maar zeggen begrip te hebben voor de uitfasering van het gebruik van steenkool. De 3 energiereuzen menen wel recht te hebben op een financiële compensatie voor de ombouw van de nieuwere kolencentrales naar biomassacentrales. RWE meent zelfs dat er inbreuk is gepleegd op de rechten van het bedrijf.

Milieuorganisaties steunen politiek

Verschillende milieuorganisaties steunen de aanname van de nieuw wet. Zij zijn vooral blij dat de politiek zich niet heeft laten afschrikken door de dreiging van rechtszaken van de energiebedrijven. Onder andere Natuur & Milieu meent dat de bouw van de kolencentrales, 10 jaar geleden al voor eigen risico was. Toen was al bekend dat het gebruik van steenkool onhoudbaar was.

Meer over de energietransitie

Dossier:

Kolencentrales

Dossier

Geef een reactie