Nadat de Klimaatwet in december vorig jaar al door de Tweede Kamer werd aangenomen, heeft ook de Eerste Kamer met een overgrote meerderheid voor de nieuwe wet gestemd.
nationale klimaatakkoord

      204x gezien   0 reacties

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 mei met de acht initiatiefnemers en met minister Wiebes over het wetsvoorstel. Een week later werd er gestemd. Alleen de fracties SGP, PvdD en PVV stemden tegen.

Klimaatdoelen vastgelegd in Klimaatwet

De Klimaatwet stelt de klimaatdoelen voor de regering vast. Niet alleen het huidige kabinet, maar ook de toekomstige kabinetten moet zich houden aan de doelstelling, die nu dus zijn vastgelegd in de nieuwe wet. Het hoofddoel is om in 2050 een CO2-reductie van 95% te realiseren ten opzichte van referentiejaar 1990. In 2030 moet de tussenstand 49% CO2-reductie zijn. Daarnaast moet de Nederlandse elektriciteitsproductie in 2050 volledig CO2-neutraal zijn.

Klimaatdag in oktober

Het PBL presenteert jaarlijks een Klimaat- en Energieverkenning op de vierde donderdag in oktober. Hierin zal de voortgang, cijfers en actuele ontwikkelingen inzake het klimaat en de klimaatdoelen aan bod komen. Het kabinet maakt hierop jaarlijks een klimaatnota waarin zij de acties toelichten, waarmee de klimaatdoelen behaald moeten gaan worden. Deze 4e donderdag in oktober zal worden omgedoopt tot de Klimaatdag.

Andere Europese landen

Nederland is niet het eerste land met een Klimaatwet. Zweden, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland en Frankrijk gingen ons land al voor. In Duitsland is opvallende genoeg nog geen Klimaatwet van kracht. Deze is wel opgenomen in het coalitieakkoord. De Nederlandse Klimaatwet is wel de meest ambitieuze tot nu toe.

Bron: Rijksoverheid, Eerste Kamer