Grote bedrijven uit onderhandelingen halen

De onderhandelaars zijn opgesplitst over 5 klimaattafels: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit. Vooral binnen de sectoren industrie en mobiliteit gaan de onderhandelingen moeizaam. Jesse Klaver pleitte hierop om de grote bedrijven uit de onderhandelingen te halen, in de hoop deze te bespoedigen.

Milieuorganisatie niet tevreden

De milieuorganisaties dreigden eerder al om het Klimaatakkoord niet te ondertekenen. Volgens hen zijn er aan alle klimaattafels nog veel knelpunten. Er wordt groots ingezet op windenergie, maar onvoldoende nagedacht over de ecologische gevolgen hiervan. Boeren krijgen geen zekerheid waar de energietransitie naartoe gaat. Ook is het nog steeds onduidelijk bij wie de “rekening” komt te liggen. Bedrijven en industrie lijken te worden ontzien, terwijl de burgers niet eens aan de klimaattafels vertegenwoordig zijn.

Co2-heffingen

Over de wijze waarop Co2 gereduceerd moet worden bestaat veel onenigheid. De politiek is groot voorstander van Co2-opslag in lege velden, maar milieuorganisaties verzetten zich hier fel tegen. De politiek wil daartegenover geen Co2-heffing invoeren, zodat de vervuiler betaalt. Veel andere partijen zien hierin juist wel grote voordelen, om de Co2-uitstoot snel terug te dringen. Ook het “rekeningrijden” is voor het kabinet onbespreekbaar.

Sociale huurwoningen

De Woonbond wil geen Klimaatakkoord ondertekenen waarin de verhuurdersheffing overeind blijft. Dit is de belasting die woningstichtingen betalen over hun sociale woningen. Met deze miljarden zouden de woningstichtingen liever investeren in het verduurzamen van de huurwoningen. Huurders kunnen zelf geen initiatieven nemen om te verduurzamen. Daarnaast is er voor koopwoningen geen duurzaamheidsnorm, terwijl die er voor huurwoningen wel is.

Klimaatakkoord op 21 december

Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden moet Nederland de Co2-uitstoot in 2030 hebben gehalveerd. Het sluiten van een goed Klimaatakkoord is hierbij van groot belang. Het streven van alle partijen is om op 21 december een Nederlands Klimaatakkoord af te sluiten.

Meer over de energietransitie

Bron: Klimaatakkoord

Geef een reactie