Ambities van Rutte III

Mark Rutte (VVD) gaf tijdens de presentatie aan, hard te willen werken aan een duurzame samenleving. Sybrand Buma (CDA) verkondigde stellig, dat deze coalitie de doelstellingen van Parijs gaan halen. Alexander Pechtold (D66) deed daar een schepje bovenop en wil van Nederland een Europese koploper maken op het gebied duurzaamheid. Op dit moment bungelt Nederland echter onderaan de lijst van duurzame landen.

Concrete doelstelling klimaat

Nieuw regeerakkoord duurzaamste ooit

Het nieuwe kabinet wil in 2030 een Co2-reductie van 49 procent behalen. In het Parijse akkoord is een reductie van 40 procent afgesproken. Daarnaast wil Rutte III de overige EU-landen bewegen om deze doelstelling uit het klimaatakkoord aan te scherpen naar 55 procent. Als de Europese Unie onvoldoende ambitieus blijkt, zal Nederland deze extra reductie vastleggen in samenwerking met haar buurlanden.

Nationaal Klimaat- en energieakkoord

Er komt een nationaal akkoord met doelstellingen die worden vastgelegd in de Klimaatwet. Het nationale Klimaat- en energieakkoord moet maatschappelijke partijen meer zekerheid geven over doelen op langere termijn. De emissiereductiedoelstelling van 49 procent staat gelijk aan 56 Mton Co2. In onderstaande tabel is te zien hoe deze reductie verdeeld wordt over de verschillende sectoren.

Indicatieve-toedeling-reductie-in-2030

Belangrijkste maatregelen

 • De SDE+ wordt verbreed om opslag van koolstofdioxide mogelijk te maken.
 • De energiebelasting wordt Co2-afhankelijk.
 • Alle kolencentrales gaan uiterlijk 2030 dicht.
 • Subsidie bijstook biomassa wordt na 2024 stopgezet.
 • Meer mogelijkheden voor windenergie op zee.
 • Subsidie voor energiebesparing sportverenigingen wordt verlengd.
 • Vanaf 2021 worden nieuwe woningen niet meer d.m.v. gas verwarmd.
 • Gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders gaan regioplannen maken voor verduurzaming, energiebesparing, duurzame warmte en opwekking.
 • De aansluitplicht voor gas wordt een warmterecht.
 • Energieprestatie-eisen voor nieuwbouwwoningen worden aangescherpt.
 • Aparte regeling voor energiecoöperaties, deelname omwonenden wordt gemakkelijker.
 • Er komt fiscale stimulering voor emissieloze auto’s.
 • Alle nieuwe auto’s moeten uiterlijk in 2030 emissieloos zijn.
 • Gaswinning Groningen wordt voor 2021 gereduceerd met 3 miljard m3.

Hoe duurzaam zijn de plannen echt?

Salderen wordt niet verlengd tot 2023, maar versoberd. In 2020 zal het kabinet deze regeling hervormen. De kolencentrales blijven 10 jaar langer open dan nodig. De plannen voor windenergie zijn niet ambitieus genoeg. Klimaatheffing op vliegtickets gaat pas in per 2021. Huiseigenaren worden niet verplicht om hun pand te verduurzamen. Geen concrete plannen voor verduurzaming landbouw en veeteelt. Dit lijken allemaal gemiste kansen of beslissingen die Co2-reductie juist tegenwerken.

Groenste kabinet ooit?

De reductie van 49% voor 2030 klinkt ambitieus, maar volgens onderzoek is er minstens een reductie van 60% nodig, om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Het is misschien het groenste kabinet ooit, maar dat zegt misschien meer over de voorgaande coalities dan over het ambitieniveau van het nieuwe kabinet.

Meer over de energietransitie

Bron: Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst".

Discussie: 

forum

Geef een reactie