Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat Nederland in 2015 maar liefst 5 procent meer broeikasgas uitstootte dan het jaar ervoor. In 2030 moet de uitstoot met 40 procent gedaald zijn ten opzichte van 1990 om de Europese doelstellingen te halen, maar dit doel lijkt nog ver uit zicht.

      251x gezien   0 reacties

Oorzaak van de stijging

De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat elektriciteits-centrales meer vervuilende steenkool en minder aardgas verstookten. Ook werd over het gehele jaar 2015 meer gas verbruikt door huishoudens en bedrijven voor ruimteverwarming en warm water. Ten opzichte van 1990 is de uitstoot met 12 procent gedaald, zo meldt het CBS.

Klimaatzaak Urgenda

De overheid heeft zich niet alleen te houden aan de daling van 40 procent in 2030. Vorig jaar won Urgenda de rechtszaak die zij had aangespannen tegen de Nederlandse staat. In deze Klimaatzaak sprak de rechter uit dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. De overheid dient ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikas-

climatechangeco2

gassen in 2020 met minimaal 25 procent is gedaald ten opzichte van 1990.

Co2-uitstoot

De Co2-uitstoot is ten opzichte van 1990 zelfs met 2 procent gestegen. Alleen in 2014 werd er sinds 1990 minder koolstofdioxide uitgestoten. De uitstoot van overige broeikasgassen is wel gedaald. In 2015 werd deze uitstoot met 50 procent verminderd ten opzicht van 25 jaar geleden. Nederland moet daarom alle zeilen bijzetten om de Europese doelstellingen te behalen, om nog maar te zwijgen over de gerechtelijke uitspraak in de klimaatzaak.