Onderschat probleem

EnergiePortal, een kennisplatform voor energie, baseert dit cijfer uit een online onderzoek gehouden onder 623 Nederlanders. In de klimaatquiz werden 10 meerkeuzevragen gesteld over het klimaat en klimaatverandering.  De woordvoerder van EnergiePortal geeft aan geschrokken te zijn van de uitslag. Hij concludeert  dat er onder de Nederlanders blijkbaar weinig kennis is over ons klimaat. Terwijl klimaatverandering toch een mondiaal probleem is.

climate change

Misvattingen

Uit de uitkomsten komt naar voren dat de meeste Nederlanders bijvoorbeeld niet weten dat ontbossing, na de verbranding van fossiele brandstoffen, de belangrijkste oorzaak is van het broeikaseffect. Verder wordt door veel mensen onterecht gedacht dat het smelten van zee-ijs de grootste impact heeft op de stijgende zeespiegel. Niets is minder waar; zee-ijs dat smelt kan de zeespiegel niet doen stijgen, aangezien het ijs al op het water ligt. Denk maar aan smeltende ijsblokjes in een glas water. Een andere misvatting is dat zonne-energie de grootste bron van duurzame energie is. Hoewel zonne-energie in opkomst is, staat het qua percentuele opbrengst wereldwijd ver onder andere hernieuwbare bronnen, zoals biomassa en waterkracht.

Mens als belangrijkste veroorzaker

Klimaatverandering heeft nu al serieuze gevolgen voor onze aarde: hogere temperaturen, meer droogtes, meer neerslag, aantasting van de biodiversiteit, smeltende gletsjers en een stijging van de zeepspiegel. Wetenschappers van het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) zijn het er over eens dat de mens de belangrijkste veroorzaker is van de klimaatverandering en dat de gemiddelde temperatuur in de komende jaren nog verder zal stijgen. De vrijwilligers achter EnergiePortal vragen zich dan ook af of burgers zich voldoende bewust zijn van het broeikaseffect en de gevolgen die het met zich meebrengt. ‘Daar gaan we nog onderzoek naar doen’, stelt de woordvoerder.

Wat kunnen wij doen tegen klimaatverandering? 

Discussieer mee!

Geef een reactie