Zeven politieke partijen zijn deze week tot overeenstemming gekomen over de klimaatdoelstellingen die Nederland moet behalen. De klimaatdoelen zijn ook eindelijk vastgelegd in een Klimaatwet

Geplaatst op 29 juni 2018 door in de categorie Nieuws.

Politieke samenwerking

Om de Parijse klimaatdoelstelling te halen moet Nederland flink aan de bak. Een politieke samenwerking is meer dan nodig en deze komt er nu ook daadwerkelijk. Zeven politieke partijen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP en PvdA committeren zich aan de nieuwe Klimaatwet. Nederland is één van de weinige landen die de klimaatdoelstellingen nu heeft vastgelegd in een wet.

Klimaatdoelstelling

In de nieuwe wet staat slechts 1 klimaatdoel: in 2050 moet de Co2-uitstoot met 95 procent verminderd zijn. Deze doelstelling is hoger dan in het regeerakkoord, maar voor de tussenliggende periode zijn er geen wettelijke klimaatdoelen vastgelegd. Het kabinet wil in 2030 een Co2-reductie van 49 procent realiseren. Dit stond ook al in het regeerakkoord. De Klimaatwet verbindt geen sancties aan het niet behalen van de doelstelling.

Klimaatwet niet ver genoeg

Marianne Thieme (PvdD) noemt de nieuwe Klimaatwet, slechts een intentieverklaring, die wat haar betreft bij lange na niet ver genoeg gaat. Volgens de partijleider van de Partij voor de Dieren wordt met de Klimaatwet niet voorkomen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad blijft. Daarnaast blijven biomassa en kernenergie gewoon gezien worden als groene energie. Volgens Thieme is de Klimaatwet vooral een “feestje” voor VVD en CDA.

Klimaatdag in oktober

De partijleiders die de nieuwe wet hebben opgezet zijn wel tevreden. Lodewijk Asscher (PvdA) laat weten vooral blij te zijn met de samenwerking van Linkse en Rechtse partijen. GroenLinks-leider Klaver ziet de wettelijke samenwerking vooral als belangrijk startpunt voor verdere uitbouw. Naast de klimaatdoelstelling is in de Klimaatwet ook vastgelegd dat er een vaste klimaatdag wordt gehouden in oktober. Op deze dag wordt een jaarlijkse klimaatnota opgemaakt en het Planbureau voor de Leefomgeving becijfert dan de voortgang.

Bron: Rijksoverheid

Deel deze pagina:

Geef een reactie

Of