Politieke samenwerking

Om de Parijse klimaatdoelstelling te halen moet Nederland flink aan de bak. Een politieke samenwerking is meer dan nodig en deze komt er nu ook daadwerkelijk. Zeven politieke partijen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP en PvdA committeren zich aan de nieuwe Klimaatwet. Nederland is één van de weinige landen die de klimaatdoelstellingen nu heeft vastgelegd in een wet.

Klimaatdoelstelling

In de nieuwe wet staat slechts 1 klimaatdoel: in 2050 moet de Co2-uitstoot met 95% verminderd zijn. Deze doelstelling is hoger dan in het regeerakkoord, maar voor de tussenliggende periode zijn er geen wettelijke klimaatdoelen vastgelegd. Het kabinet wil in 2030 een Co2-reductie van 49% realiseren. Dit stond ook al in het regeerakkoord. De Klimaatwet verbindt geen sancties aan het niet behalen van de doelstelling.

Klimaatwet niet ver genoeg

Marianne Thieme (PvdD) noemt de nieuwe Klimaatwet, slechts een intentieverklaring, die wat haar betreft bij lange na niet ver genoeg gaat. Volgens de partijleider van de Partij voor de Dieren wordt met de Klimaatwet niet voorkomen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad blijft. Daarnaast blijven biomassa en kernenergie gewoon gezien worden als groene energie. Volgens Thieme is de Klimaatwet vooral een “feestje” voor VVD en CDA.

Klimaatdag in oktober

De partijleiders die de nieuwe wet hebben opgezet zijn wel tevreden. Lodewijk Asscher (PvdA) laat weten vooral blij te zijn met de samenwerking van Linkse en Rechtse partijen. GroenLinks-leider Klaver ziet de wettelijke samenwerking vooral als belangrijk startpunt voor verdere uitbouw. Naast de klimaatdoelstelling is in de Klimaatwet ook vastgelegd dat er een vaste klimaatdag wordt gehouden in oktober. Op deze dag wordt een jaarlijkse klimaatnota opgemaakt en het Planbureau voor de Leefomgeving becijfert dan de voortgang.

Meer over de energietransitie

Bron: Rijksoverheid

4 reacties op “Nederlandse politiek komt eindelijk met gewenste Klimaatwet”

 1. P. Schoenmakers

  Volkomen eens met A Olijkan. De klimaatwet is een puur voor de Buhne verhaal. CO2 heeft nauwelijks invloed op het klimaat.
  CH4 oftewel methaan, heeft 10 x meer invloed, maar is politiek niet te verkopen. Rijstteelt, Veestapels, Moerassen etc.
  Bovendien is CO2 een essentieel onderdeel voor al het leven op deze aarde,
  Praktisch is het Nederlandse CO2 verhaal volslagen idioot, daar de NL bijdrage aan de werelduitstoot rond de 0,4 procent bedraagt. Economieën als China en Afrika etc. mogen hun uitstoot nl. voorlopig gewoon verhogen!
  Er wordt maar wat geroepen door groene/linkse partijen, hoe een en ander te realiseren is wordt echter angstvallig vermeden.
  Het hele gas-transitie verhaal is, misschien met heel veel subsidie, mogelijk in enkele grote steden, maar in de dorpen etc. nog lang niet uitvoerbaar.
  Het Russische gas bijvoorbeeld, is prima voor alle partijen, er zijn heel grote economische belangen.
  Ook kernenergie is een prima alternatief.
  Er worden NU wereldwijd 54 nieuwe Kerncentrales gebouwd, maar daar doet het kneuterige NL, met zijn 27 politieke partijtjes, principieel niet aan mee.
  De, tevergeefs goed opgeleide, mijnheer Samson moet zich kapot schamen voor zijn hypocriete, maar vooral leugenachtige houding.

 2. Michel Bayings

  Volgens mij zijn er veel meer redenen dan alleen het milieu. Dus zelf als de heer Olijkan gelijk heeft dan nog, moeten we dit doorzetten. We willen minder of bij voorkeur geen afhankelijkheid hebben voor onze energievoorziening van landen als Rusland of Iran of de andere oliestaten. We willen af van het eigen gas ivm de aardbevingen. Daarnaast willen we graag de economie stimuleren, waarbij juist NL kan profiteren van allerlei innovaties en vernieuwing te brengen op energie gebied. Dat zijn ook allemaal prima redenen om juist een klimaatwet te steunen. Die overigens niet alleen zorgt voor minder CO2, maar ook minder fijnstof in de lucht.

 3. Joost Joosten

  Klopt helemaal heer Olijkan. Het CO2 verhaal is een combinatie van hype, hysterie en confirmatiedrang:

  https://mises.org/wire/pope-and-climate-change-ignoring-hockey-sticks-human-history

  Het werkt net als bij fouragerende chimpansees; iemand roept iets, en ze beginnen allemaal te roepen, al weet niemand hoe het echt zit (jeuk, prikkend takje, insekt, etc.). Vgl. Twitter.

  Afbreukrisico voor de overheid; die heeft net een heleboel fiscale maatregelen opgehangen aan het CO2 verhaal. CO2 beste mensen, is de basis voor alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit ..

 4. A.E.Olijkan

  Het is op het moment dat ik deze reactie typ bijzonder warm, en de komende dagen zal de temperatuur kunnen oplopen tot zelfs plaatselijk 37°!
  Dit is een bewijs dat het klimaat aan het opwarmen is, zullen velen nu zeggen. Maar is het zinvol om een klimaatwet aan te nemen? Kunnen wij überhaupt het klimaat wel regelen? Ik persoonlijk geloof dat niet meer.
  Lange tijd heb ik het verhaal over de opwarming van het klimaat door CO² echter wel degelijk geloofd, sterker nog, ik was daar absoluut van overtuigd!
  Daarom heb ik mijn auto ingeruild voor een zeer zuinige hybride, waar ik overigens nooit spijt van heb gehad. Ook legde ik mijn dak vol met zonnepanelen, ook nooit spijt van gekregen. Ik sta nog steeds achter het vergroenen van onze energievoorziening, ook al geloof ik dat CO² verhaal nu niet meer. Vrij kort geleden, ik denk ongeveer 3 jaar, las ik een artikel over CO², waarin men ook met cijfers kwam. Ik was behoorlijk sceptisch, maar de gepresenteerde cijfers logen niet! Mijn geloof in het CO² verhaal begon te wankelen. Maar omdat ik mijn standpunt door één artikel te lezen niet meteen overboord gooi, besloot ik op het internet wat speurwerk te doen, en dat zouden veel meer mensen eens moeten gaan doen!
  Laat ik mijn bevindingen hier eens gaan verwoorden. CO² is een broeikasgas, dat bestrijd ik niet, maar ik ben er behoorlijk van overtuigd dat de huidige opwarming van het klimaat niets te maken kan hebben met CO². Onze atmosfeer bestaat voor 78% uit stikstof en 21% zuurstof, samen dus 99%, en dan zou die overige 1% dus CO² zijn, …toch? Mis! Die overige 1% bestaat uit een hele reeks aan restgassen, waarvan CO² er één is. Nu blijkt de hoeveelheid CO² in onze atmosfeer inderdaad toe te nemen, maar de totale hoeveelheid CO² in onze atmosfeer bedraagt slechts 0,038%! U leest het goed, het is geen typefout! Dat staat in een verhouding van 1:2631,58 en men kan mij niet wijs maken dat zo’n minuscule hoeveelheid ons klimaat op hol kan brengen. Daar komt dan nog bij, dat we in de geschiedenis perioden hebben gehad, dat het klimaat nog iets warmer was dan nu, zoals tijdens de Middeleeuwen, en ook tijdens de Romeinse Tijd is er een warmere periode geweest. Nu doet er zich een klein probleempje voor: er waren toen geen kolencentrales, auto’s of vliegtuigen, er was minder CO², dus hoe kon het dan toch warmer zijn geweest? U begrijpt nu dus, waarom mijn geloof in het CO² verhaal was verdwenen. Bedenk wel, dat de zon niet altijd evenveel energie de ruimte in slingert. De zon heeft een 11 jarige cyclus, te herkennen aan de hoeveelheid zonnevlekken, en ook aan het vaak spectaculaire poollicht dat dan te zien is, soms zelfs tot laag aan de horizon in het Noorden van Nederland. Daarboven is er nog een andere cyclus die veel langer duurt, en dáár ligt vermoedelijk het antwoord op de opwarming of afkoeling van ons klimaat. In ieder geval krijg ik zeer sterk de indruk dat het huidige verhaal over CO² door onze overheden zorgvuldig in stand wordt gehouden. Want men spreekt altijd over zoveel miljoenen tonnen CO² uitstoot. Dat klinkt lekker alarmerend, en zo ontstaat er in onze maatschappij een stevig draagvlak voor een klimaatbeleid, zelfs als dat ons de komende jaren steeds meer en meer geld gaat kosten. Maar als men nu eens eerlijk over het percentage CO² zou spreken, zou men dan niet door de mand vallen?

Geef een reactie