Circulaire economie

In een circulaire economie wordt geen gebruik gemaakt van nieuwe abiotische grondstoffen, maar wordt reeds gebruikte brandstoffen, mineralen en metalen gerecycled en hergebruikt. Op het gebied van recyclen doet Nederland het dus goed, maar slechts 8 procent van het gerecycled materiaal wordt ook daadwerkelijk weer door ons gebruikt. Op dat laatste vlak ligt Nederland dus niet op de juiste koers.

Rapport “Wat willen we weten en kunnen we meten”

In het rapport "Wat willen we weten en kunnen we meten" van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet het bureau een voorstel om koers te houden in de doelstelling van het programma Circulaire Economie Nederland. Hierin schets het kabinet haar plannen voor 2050. Het rapport is in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu opgesteld.

Versterken concurrentiepositie

Volgens het PBL bestaat er veel support voor een circulaire economie in Nederland. Naast het duurzame aspect, versterkt dit ook de concurrentiepositie internationaal. Een overstap naar een deze duurzame economievorm levert naar verluidt 7 miljard euro en 54.000 nieuwe banen op. Een volledig overstap van de huidige economie naar de nieuwe duurzame economie in 2050 is een haalbare doelstelling, maar gaat wel verder dan de meeste andere landen. Daarnaast moet het kabinet flinke slagen slaan, om deze doelstelling ook daadwerkelijk te halen.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie