Nationaal klimaat- en energieakkoord

In het nieuwe energieakkoord wil Wiebes graag om tafel met bedrijven, netbeheerders en de milieubeweging, om afspraken te maken over de manier waarop de schadelijke uitstoot van Co2 het beste kan worden teruggedrongen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de Co2-uitstoot met 49 procent moet zijn afgenomen voor 2030.

Sluiten Kolencentrales

Thijssen, directeur van Greenpeace, zegt blij te zijn met de daadkrachtige woorden van Wiebes, maar dat het nu ook echt tijd is om in actie te komen. Zo wil Greenpeace bijvoorbeeld dat de kolencentrales veel eerder dicht gaan, dan nu in het regeerakkoord is benoemd. Met het sluiten van de kolencentrales wordt een grote slag geslagen in het terugdringen van de Co2-uitstoot. Daarnaast moeten het uitstoten van Co2 bestraft worden door de vervuiler te laten betalen, vindt Thijssen.

Geen woorden, maar daden

Directrice Minnesma van Urgenda geeft aan dat Wiebes veelbelovende uitspraken doet, maar dat dit geen nieuwe uitspraken zijn. De vorige minister had ook dergelijke uitspraken, maar echt concreet is dat nooit geworden. De ambitie van het regeerakkoord wordt echter wel breed gedragen, zegt ook voorzitten Van der Laan van Energie-Nederland. De branchevereniging van energieleveranciers staat niet onwelwillend tegenover het eerder sluiten van kolencentrales, mits dit onder de juiste voorwaarden wordt uitgevoerd. Het sluiten van kolencentrales kent namelijk ook economische nadelen.

Aan de slag

De inhoudelijke gesprekken gaan binnenkort van start. Wiebes wil met alle betrokken partijen aan “5 tafels” aan de slag om de afspraken uit het regeerakkoord ook daadwerkelijk te realiseren.

Meer over de energietransitie

Bron: Greenpeace, Urgenda, Rijksoverheid, Energie-Nederland

Geef een reactie