Afspraken klimaatakkoord

Een van de afspraken in het Parijse klimaatakkoord is, dat 20% van alle verbruikte energie voor 2020 duurzaam moet zijn. Een jaar geleden (2016) was het aandeel hernieuwbare energie in Europa al 17% , waarmee het Europees gezien heel goed gaat. In 2030 moet dit percentage 27%  zijn. Kort geleden besloot het Europese Parlement dat het percentage zelfs opgeschroefd wordt naar 30%.

Zweden ruim aan kop

Een aantal landen heeft haar doel voor 2020 al behaald. Finland, Zweden, Denemarken, Estland, Italië en Roemenië zijn hier voorbeelden van. Zweden voert de lijst al langere tijd aan en heeft met 53,8%  hernieuwbare energie, een groot aandeel in de strijd om de doelstelling uit het klimaatakkoord te halen. Zweden maakt vooral gebruik van waterkracht als duurzame energiebron.

Nederland blijft ver achter

Ondanks dat Nederland een weinig ambitieus doel heeft, blijft het slecht presteren op het gebied van hernieuwbare energie. In 2016 was slechts 6% van het energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen. De verwachting is dat het beoogde doel van 14% in 2020 bij lange na niet gehaald gaat worden. Ook het “groenste” kabinet ooit, zoals Rutte het huidige kabinet voorstelde, gaat dit waarschijnlijk niet veranderen.

Overzicht aandeel hernieuwbare energie Europa

Meer over de energietransitie

slechte prestatie nederland henieuwbare energie

Bron: Eurostat

Geef een reactie