5 miljoen minder CO2-uitstoot

Enexis Groep wil in 2020 de helft minder CO2 uitstoten. Dit komt neer op een besparing van 5 miljoen kilogram aan schadelijke broeikasgassen. De netbeheerder wil op deze manier een voorbeeld stellen en de reisbeweging van haar medewerkers bewuster maken. Om dit te testen voerde Enexis 3 autoloze dinsdagen in voor haar medewerkers.

Forse vermindering autogebruik

De autoloze dinsdagen waren op 31 oktober, 14 november en 28 november. De eerste autoloze dinsdag leverde meteen een reductie van 72% in het autogebruik op, waarmee 40.000 kg

Autoloze dinsdagen Enexis leveren fikse CO2 besparing op

minder CO2 werd uitgestoten. De meeste medewerkers werkten thuis (40%), maar ook het openbaar vervoer (20%) en de fiets (15%) werden vaak gekozen als alternatief.

Verduurzamen wagenpark

Het huidige wagenpark van Enexis Groep stoot 134 gram CO2 per kilometer uit. Nieuwe auto’s mogen nog maximaal 100 gram CO2 uitstoten. Als onderdeel van dit beleid werd per 1 januari 2017 een nieuwe leaseregeling ingevoerd, genaamd: ‘van tankpas tot laadpaal’. Sinds de invoering van deze regeling zijn er 226 nieuwe auto’s besteld, waarvan een kwart volledig of deels elektrisch rijdt. Het totale nieuwe wagenpark levert een halvering van de huidige CO2-uitstoot op.

Beleid voor mobiliteit

Om de doelstelling van de CO2-reductie voor 2020 te halen, heeft Enexis Groep het mobiliteitsbeleid voor haar medewerkers aangescherpt op 3 punten:

  1. Voorkom onnodige reisbewegingen.
  2. Verduurzamen vervoerswijze.
  3. Duurzame vervanging van het huidige vervoersmiddel.

Om dit optimaal te faciliteren gaat Enexis Groep de komende tijd flink investeren in voorzieningen, zoals thuiswerken, OV-kaarten, fietsregelingen, opladen elektrische auto's en gunstige locaties om te vergaderen. Daarnaast is het de bedoeling dat alle medewerkers meer inzicht krijgen in hun reisbewegingen, met een persoonlijke CO2-footprint.

Bron: Enexis Groep

Geef een reactie