Steeds meer zonne-energie

De groei van zonne-energie in Nederland overtreft alle verwachtingen. In 2017 werd een recordaantal zonneparken geplaatst. Deze trend lijkt zich de komende tijd voort te zetten. Met name in de regio's Zuid-Groningen en Noord-Drenthe verwacht TenneT en regionale netbeheerder Enexis extra groei.

Toekomstige zonneparken en projecten

Momenteel zijn in beide regio's ongeveer 200 Megawatt (MW) aan zonne-projecten gerealiseerd. Hieronder vallen ook nog een aantal projecten die gebruik maken van de SDE+ subsidie en in voorbereiding zijn. Daarnaast wordt er nog eens 1000 MW aan nieuwe zonneparken en projecten verkend. Niet al deze initiatieven worden daadwerkelijk gerealiseerd, maar als een groot project moet worden aangesloten dan willen TenneT en Enexis snel kunnen reageren.

Oplossen capaciteitsproblemen

Het capaciteitsprobleem betreft voornamelijk het elektriciteitsnet van Enexis Netbeheer en TenneT in het gebied rondom Stadskanaal, Gasselte en Musselkanaal. Gezien de volumes van mogelijke zonneparken kunnen ook op andere locaties in het net van TenneT en Enexis Netbeheer knelpunten ontstaan. Om zon-ontwikkelingen inzichtelijk en de toepassing ervan mogelijk te maken, werken TenneT en Enexis Netbeheer momenteel aan passende maatregelen. Dit gebeurt in nauw overleg met betrokken provincies en gemeenten.

Bron: Enexis Groep, TenneT

Duurzame onderwerpen

Geef een reactie